Expertutlåtanden från 2000

Registrerade av Jyväskylä universitet
 • Name Referee-lausunto artikkeliksi kotimaiseen tieteelliseen aikakauslehteen tarjotusta käsikirjoituksesta TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Rosenqvist Olli
  Year 14.10.2016
 • Name Referee-lausunto artikkeliksi kansainväliseen tieteelliseen aikakauslehteen tarjotusta käsikirjoituksesta TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Rosenqvist Olli
  Year 30.9.2016
 • Name Referee-lausunto artikkeliksi kotimaiseen tieteelliseen aikakauslehteen tarjotusta käsikirjoituksesta TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Rosenqvist Olli
  Year 6.9.2016
 • Name Referee-lausunto artikkeliksi kotimaiseen tieteelliseen aikakauslehteen tarjotusta käsikirjoituksesta TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Rosenqvist Olli
  Year 15.3.2016
 • Name Referee-lausunto artikkeliksi kotimaiseen tieteelliseen aikakauslehteen tarjotusta käsikirjoituksesta TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Rosenqvist Olli
  Year 3.6.2015
 • Name Virpi Hagström: Anti-diskriminatiivinen sosiaalityö monikulttuurisessa Suomessa (pro gradu) TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ilmonen Kari
  Year 8.10.2013
 • Name Huumori ja hyvinvoiva työyhteisö TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ilmonen Kari
  Year 25.4.2013
 • Name Uuspaikallisuuden koelaboratorio: SAMULI PAULAHARJUN SUOMENSELKÄ TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ilmonen Kari
  Year 11.2.2013
 • Name Andra Aldea-Partasen väitöskirjan käsikirjoitusta koskeva esitarkastuslausunto. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Rosenqvist Olli
  Year 1.2.2013
 • Name ”Romu-Mattila ja kaunis nainen” -elokuvan esityksen toteuttamiseen Kaustisen Kamarimusiikkiviikolla 1.2.2013 TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ilmonen Kari
  Year 20.12.2012
 • Name Merja Kalapudas-Takalo: Sotilaskäskyllä ei voi kieltää itkemästä. Diskurssitutkimus Ruotuväki-lehden mieskuvasta. (pro gradu) TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ilmonen Kari
  Year 12.12.2012
 • Name Referee-lausunto artikkeliksi kotimaiseen tieteelliseen aikakauslehteen tarjotusta käsikirjoituksesta TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Rosenqvist Olli
  Year 25.11.2012
 • Name Tutkimuksen tieteellinen taso TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kaipainen Jouni
  Year 29.10.2012
 • Name Alueellinen maaseutustrategia vuosille 2014-2020 TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ilmonen Kari
  Year 28.8.2012
 • Name Kaisu Kumpulaisen väitöskirjan käsikirjoitusta koskeva esitarkastuslausunto. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Rosenqvist Olli
  Year 23.4.2012
 • Name Referee-lausunto artikkeliksi kotimaiseen tieteelliseen aikakauslehteen tarjotusta käsikirjoituksesta TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Rosenqvist Olli
  Year 5.4.2012
 • Name Apurahahakemusta koskeva puoltolausunto Oskar Öflundin Säätiölle TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Luoto Ilkka
  Year 20.2.2012
 • Name Apurahahakemusta koskeva lausunto TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Rosenqvist Olli
  Year 9.2.2012
 • Name Asiantuntijalausunto koskien lehdelle tarjottua artikkelikäsikirjoitusta TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Luoto Ilkka
  Year 8.2.2012
 • Name Referee-lausunto kotimaiseen tieteelliseen aikakauslehteen julkaistavaksi tarjotusta kirjoituksesta TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Rosenqvist Olli
  Year 7.4.2011
 • Name Hur beaktas barnperspektivet i utredningar om behovet av barnskydd? TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ilmonen Kari
  Year 7.12.2010
 • Name Asiantuntijalausunto koskien lehdelle tarjottua artikkelikäsikirjoitusta TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Luoto Ilkka
  Year 8.10.2010
 • Name Referee-lausunto kotimaiseen tieteelliseen aikakauslehteen artikkeliksi tarjotusta kirjoituksesta TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Rosenqvist Olli
  Year 22.9.2010
 • Name Kahdeksan toiskultuurilähtöisen kamppalulajin rantautuminen Suomeen TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ilmonen Kari
  Year 30.8.2010
 • Name Vammaisuus ja hyvinvointi. Ekososiaalinen lähestymistapa terveyden edistämiseen TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ilmonen Kari
  Year 15.2.2010
 • Name Väitösapurahahakemus/Hanna Saarinen TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ilmonen Kari
  Year 9.2.2010
 • Name Väitösapurahahakemus/Pirjo Knif TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ilmonen Kari
  Year 9.2.2010
 • Name Väitösapurahahakemus/Leea Keto TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ilmonen Kari
  Year 9.2.2010
 • Name Mielenterveyskuntoutujien klubitalo/pro gradu TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ilmonen Kari
  Year 9.11.2009
 • Name Kulttuuripääoman strateginen hallinta alueellisessa kehittämisessä TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ilmonen Kari
  Year 13.10.2009
 • Name Referee-lausunto artikkeliksi kotimaiseen tieteelliseen aikakauslehteen tarjotusta käsikirjoituksesta TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Rosenqvist Olli
  Year 27.9.2009
 • Name Ikääntyvät ja alkoholitoimijuus/pro gradu TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ilmonen Kari
  Year 12.6.2009
 • Name Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi - Valtioneuvoston maaseutupoliittinen selonteko eduskunnalle TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ilmonen Kari
  Year 21.4.2009
 • Name Referee-lausunto artikkeliksi kotimaiseen tieteelliseen aikakauslehteen tarjotusta käsikirjoituksesta TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Rosenqvist Olli
  Year 4.4.2009
 • Name Itäsuomalaisten lähtömuuttoa koskevat motiivit TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ilmonen Kari
  Year 26.3.2009
 • Name Keski-ikäisten tuottama informaali hoiva ikääntyvien tukena nyt ja tulevaisuudessa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ilmonen Kari
  Year 13.2.2009
 • Name Jussi Väntäsen dokumenttielokuvan käsikirjoitusprojekti Suomen Kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahastolle TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Luoto Ilkka
  Year 13.2.2009
 • Name Pro gradu: Sosiaalityön osallisuus elämändraamassa maaseudulla TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ilmonen Kari
  Year 12.11.2008
 • Name Hyvinvointijohtaminen haasteena maaseutukunnissa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ilmonen Kari
  Year 30.9.2008
 • Name Pro gradu: Veteraanien hyvinvoinnin osatekijät sosiaalityön näkökulmasta Reisjärvellä TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ilmonen Kari
  Year 8.9.2008
 • Name Valtakunnallisen maaseutupoliittisen selonteon / kokonaisohjelman strategiaosan luonnos 5, 20.5.2008 TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Rosenqvist Olli
  Year 11.6.2008
 • Name Esitarkastuslausunto Kaj Zimmerbauerin maantieteen alan väitöskirjaksi tarkoitetusta tutkimuksesta "Alueellinen imago ja identiteetti liikkeessä" TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Rosenqvist Olli
  Year 26.2.2008
 • Name Keskipohjalaiset pk-yritykset alueellisen hyvinvoinnin rakentajina TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ilmonen Kari
  Year 29.10.2007
 • Name Lausunto YTT Ilkka Pirttilän tieteellisestä pätevyydestä sosiologian dosentin tehtävään Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Raiski Seppo
  Year 31.7.2007
 • Name Esitarkastuslausunto Kaj Zimmerbauerin maantieteen alan väitöskirjaksi tarkoitetusta tutkimuksesta "Alueellisen imagon ja identiteetin muotoutuminen aluejärjestelmän muutoksessa" TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Rosenqvist Olli
  Year 20.3.2007
 • Name Yhteissuunnittelu kunnan kulttuuripolitikassa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ilmonen Kari
  Year 13.12.2006
 • Name Successfull sme´s as constructors of regional welfare TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ilmonen Kari
  Year 29.8.2006
 • Name Tapahtumamarkkinointi kulttuurin demokratisoinnin välineenä, Kuopio Tanssii ja Soi ry:n Avaa ovi tanssiin -markkinointikiertue keväällä 2005 / Pro gradu TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ilmonen Kari
  Year 9.5.2006
 • Name Keskipohjalaiset pien- ja keskisuuret yritykset alueellisen hyvinvoinnin rakentajana TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ilmonen Kari
  Year 27.1.2006
 • Name Syrjäytymisdiskurssit opetushallinnossa, mediassa ja keskipohjalaisessa koulumaailmassa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ilmonen Kari
  Year 17.1.2006
 • Name Lausunto Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien "Alueellinen maaseudun kehittämisohjelma 2007 - 2013" -luonnokseen TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Rosenqvist Olli
  Year 16.11.2005
 • Name Ensin on toinen. Kuvallisen kuva-analyysin merkitys taidekasvatuksellisena metodina koulumaailmaan sopeutumattoman nuoren elämässä. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ilmonen Kari
  Year 28.10.2005
 • Name Institutionaalinen luottamus kulttuuripoliittisessa järjestelmässä: tapaustutkimus Keski-Suomen taidetoimikunnan kohdeapurahapolitiikasta TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ilmonen Kari
  Year 25.10.2005
 • Name Sievin ihme – teollistuneen maaseutukunnan menestysdiskurssit TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ilmonen Kari
  Year 18.10.2005
 • Name Kimmo Kainulaisen väitöskäsikirjoituksen esitarkastuslausunto TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ilmonen Kari
  Year 31.8.2005
 • Name Referee-lausunto artikkeliksi kotimaiseen tieteelliseen aikakauslehteen tarjotusta käsikirjoituksesta TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Rosenqvist Olli
  Year 15.2.2005
 • Name Psykiatrisen hoitotyön auttamismenetelmät ja niiden merkitys työikäiselle masennuspotilaalle TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ilmonen Kari
  Year 26.1.2005
 • Name Kirjalliset kommentit Maaseudun uusi aika-yhdistyksen ja maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän laatimaan, Suomen Akatemialle osoitettuun "Moninaistuvan maaseudun uudistumisprosessit"-tutkimusohjelmaehdotukseen TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Rosenqvist Olli
  Year 2.12.2003