Anders Chydenius Samlade Skrifter

Kansi ruotsi low_etukansi copy.jpgHela Anders Chydenius litterära produktion finns nu utgiven i en textkritisk, kommenterad utgåva på originalspråket svenska, i finsk översättning och i urval på engelska. Utgivningsprojektet pågick 2006–2016 och resulterade i sammanlagt 11 band, 6045 sidor.

Dessa band ligger som grund för den e-version som finns på webbadressen chydenius.kootutteokset.fi. För tillfället är alla Chydenius skrifter tillgängliga och den resterande delen (t. ex. skrifter av andra författare) kommer att läggas ut på nätet stegvis. Senare kompletteras sidorna med sådant material som relaterar till Chydenius men inte har kunnat medtas i bokbanden.

Innehållet i de svenska banden:

 • Anders Chydenius Samlade skrifter 1 1751–65 (SLS/Atlantis 2012)
 • Anders Chydenius Samlade skrifter 2 1765–76 (SLS/Atlantis 2013)
 • Anders Chydenius Samlade skrifter 3 1777–1803 (SLS/Atlantis 2015)
 • Anders Chydenius Samlade skrifter 4 Budordspredikningar 1781–82 (SLS/Atlantis 2016)
 • Anders Chydenius Samlade skrifter 5 Religiösa skrifter 1775–93 (SLS/Atlantis 2016)

 Det första bandet som utkom i september 2011 på det engelska förlaget Taylor & Francis (Routledge) var Anticipating The Wealth of Nations: The Selected Works of Anders Chydenius, 1729–1803, som innehåller elva av de mest centrala Chydeniustexterna översatta till engelska av Peter C. Hogg. Professor Lars Magnusson vid Uppsala universitet har skrivit kommentarerna till varje text och en längre, kontextualiserande introduktion om Chydenius liv och tidsperiod.

Projektet har genomförts av Anders Chydenius stiftelse, Garantiföreningen för Chydenius-Institutet rf. och Jyväskylä universitet/Karleby universitetscenter Chydenius, där det redaktionella arbetet haft sin hemvist.

Vetenskapliga kommentatorer och experter

 • teol.dr, fil.dr h.c., professor emeritus Gustav Björkstrand
 • fil.dr, professor Carl-Johan Gadd
 • fil.dr, professor emeritus Peter Holmberg
 • fil.dr, professor Kaisa Häkkinen
 • fil.dr, professor emeritus Pekka Isoviita
 • fil.dr, docent Henrik Knif
 • teol.dr, professor Jyrki Knuutila
 • fil.dr, professor emeritus Bo Lindberg
 • fil.dr, professor Lars Magnusson
 • fil.dr, teol.dr Carola Nordbäck
 • fil.dr Jouko Nurmiainen
 • fil.dr, professor Jari Ojala
 • fil.dr, docent Krista Ojutkangas
 • fil.dr Päivi Maria Pihlaja
 • fil.dr, docent Kaj Sandberg
 • fil.dr, docent Henrika Tandefelt
 • teol.dr, biskop emeritus Erik Vikström
 • fil.dr, professor Nils Erik Villstrand
 • fil.dr Patrik Winton
 • fil.dr, professor emeritus Pentti Virrankoski
 • med.dr, docent Heikki S. Vuorinen

Översättare

 • fil.dr Heikki Eskelinen
 • B.A. Peter C. Hogg
 • fil.dr Jouko Nurmiainen
 • lic. i samhällsvetenskaper Eero Ojanen
 • fil.mag. Veli-Matti Pussinen
 • översättare Antero Tiusanen
 • fil.dr, docent Charlotta Wolff

Redaktionsråd

 • teol.dr, fil.dr h.c., professor emeritus Gustav Björkstrand (ordf.)
 • fil.dr, docent Henrik Knif
 • fil.dr, professor emeritus Bo Lindberg
 • fil.dr, professor emeritus Juha Manninen
 • fil.dr, professor Jari Ojala

Styrgrupp

 • professor emeritus Gustav Björkstrand (ordf.)
 • ordförande Antti Isotalus, Garantiföreningen för Chydenius-Institutet r.f.
 • överinspektör Eeva Kaunismaa, Undervisnings- och kulturministeriet (2013–2014)
 • docent Henrik Knif, Svenska litteratursällskapet i Finland
 • direktör Kari Kumpulainen, Karleby universitetscenter Chydenius (2009–2011)
 • professor emeritus Bo Lindberg
 • professor emeritus Juha Manninen
 • professor Jari Ojala, Jyväskylä universitet
 • kulturdirektör Sampo Purontaus, Karleby stad
 • direktör Tanja Risikko, Karleby universitetscenter Chydenius (2012–)
 • specialforskare Markku Suvanen, Undervisnings- och kulturministeriet (2006–2012)
 • direktör Mikko Viitasalo, Karleby universitetscenter Chydenius (2006–2009)

Redaktion

 • fil.mag., huvudredaktör Maren Jonasson
 • hum.kand., redaktionssekreterare Pertti Hyttinen

Assistenter

 • fil.mag. Mats Björkstrand
 • fil.mag. Magnus Nylund
 • fil.mag. Ann-Charlotte Söderman

De sammanlagda kostnaderna för projektet var 1 653 000 euro. Undervisningsministeriet understod projektet med 545 000 euro. Övriga finansiärer var Karleby stad, Finlands Bank, Svenska kulturfonden, Alfred Kordelins stiftelse, Konstsamfundet, Mellersta Österbottens kulturfond, Otto A. Malms Donationsfond, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarleby, Jenny och Antti Wihuris fond, Riksbankens Jubileumsfond, Kungliga Vitterhetsakademien samt några privata företag.

Anticipating The Wealth of Nations: The Selected Works of Anders Chydenius, 1729–1803 Routledges websida.

Samlade skrifter på nätet: chydenius.kootutteokset.fi/?lang=sv

Ytterligare information: Pertti Hyttinen