VOIMAX projektet

Det krävs nya satsningar för att stärka landskapen Mellersta-Österbottens och Österbottens livskraft då befolkningen åldras. Det behövs verktyg för att förbättra arbetsvälbefinnandet, förlänga arbetskarriärerna samt nya handlingsmodeller för att stärka hälsan, funktionsförmågan och den fysiska konditionen. En viktig yrkesgrupp är lantbruksföretagarna. En förutsättning för att orka i arbetet är god fysisk kondition. Målsättningen med projektet VOIMAX är att svara på denna utmaning genom att utveckla konditionsbesiktning och kondtionstjänster riktade till lantbruksföretagare. Som verktyg utnyttjas ett konditionsbesiktningskoncept utvecklat av Karleby Universitetscenter Chydenius. Genom att testa olika tjänster söker vi ta fram komkreta handlingsmodeller som befrämjar konditionen och hälsan med utgångspunkt i lantbrukföretagarnas situation. Projektet finanseras av EU/ESF och riktar sig till landskapen Mellersta Österbotten och Österbotten. Projektets samarbetspartners är ÖSP, MTK Keski-Pohjanmaa och Työplus Oy.

Mera information: Magnus Björkgren, projektchef
magnus.bjorkgren@chydenius.fi