Hälsovetenskaper

Enheten för hälsovetenskaper omfattar kompetens inom flera yrken: hälsoekonomi, hälsoadministration, fysioterapi,  matematik-naturvetenskap och biomekanik.

Forsknings-, utvecklings- och utbildningsverksamheten vid enheten för hälsovetenskaper stödjer kommuner, företag och intressenter i deras lokala, nationella och internationella utvecklingsarbete.

Särskilda expertisområden:

  • Bedömning av funktionsförmåga och förebyggande av fall
  • Utvecklande av mätsystem för fysisk funktionsförmåga
  • Prissättning av vård
  • Rehabiliteringsfrämjande vård och dess ledning
  • Uppföljningssystem för vårdkvalitet