Karleby universitetscenter Chydenius

Projektets delar

av Tina Asplund Senast ändrad 2014-02-20 12:32

HighBio2-logo swe

Projektets delar

 

1. Optimering av förgasningsprocessen

1.1 Ökad kontroll över förgasningsprocessen

1.2 Analys av syngasens kvalitet

1.3 Utvärdering av material och energibalanser

 

2. Rening av syngas

2.1 En förbättrad reningsprocess

2.2 Tillvaratagande av CO2

2.3 Provtagning av tjära och tjäranalyser

 

3. Användning av renad syngas och biprodukter från förgasningen

3.1 Utveckling och optimering av Fischer-Tropsch syntesen

3.2 Studier av andra katalytiska vägarInterreg_iv_a_eu

3.3 Användning av biprodukter

 

4. Informationsspridning

4.1 Nationell och internationell informationsspridning

4.2 Projektadministration och rapportering

Share |