Karleby universitetscenter Chydenius

Kontaktuppgifter

av Tina Asplund Senast ändrad 2014-02-20 12:42

HighBio2-logo swe

Samarbetspartners och kontaktuppgifter

 

Karleby universitetscenter Chydenius

  • Projektiledare Ulla Lassi, Professor, Enheten för tillämpad kemi
  • Projektkoordinatör Henna Lempiäinen, Enheten för tillämpad kemi

Uleåborgs universitet

  • Professor Ulla Lassi, se ovan
  • Docent Toivo Kuokkanen, Institutionen för kemi

 

Mellersta Österbottens högskola

 

Luleå tekniska universitet

  • Biträdande professor Joakim Lundgren, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Avdelningen för energivetenskap
  • Biträdande professor Xiaoyan Ji, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Avdelningen för energivetenskap


Share |