Karleby universitetscenter Chydenius

HighBio2

av Tina Asplund Senast ändrad 2014-04-10 11:49

HighBio2-logo swe

Ett forskningsprojekt som pågår 1.6.2011-30.4.2014

 

 • Användning av biomassa vid produktion av energi och bränslen samt vid tillverkning av olika kemikalier har blivit ett allt viktigare medel för att uppnå nationella och internationella målsättningar som strävar till att öka användningen av förnybar energi och minska den globala uppvärmningen.
 • Avsikten med projektet är att forska speciellt i hur man kan använda biomassa från skogen i energiproduktion och vid tillverkning av trafikbränslen och olika kemikalier. I projektet fokuseras starkt på utveckling och optimering av förgasningsprocessen av träflis och hyggesrester samt på rening och efterbehandling av den produktgas som fås från processen.
 • Karleby universitetscentrum Chydenius har koordineringsansvar för projektet. I projektet deltar dessutom från Finland Mellersta Österbottens Yrkeshögskola Centria (Ylivieska) och Uleåborgs universitet, samt från Sverige Luleå Tekniska Universitet. De organisationer som deltar i projektet har erfarenhet av framgångsrikt forskningssamarbete inom ramen för HighBio-projektet (Interreg Nord 2008-2011).

    

   Läs mera: Interreg_iv_a_eu

   Projektets delar

    Info från projektet

     Seminarier

      Kontaktuppgifter

      Finansiärer
       peruslogo_vari_ruotsi.jpgOulu_vaaka_engKeski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun logoLTU_swe

       Share |