Karleby universitetscenter Chydenius

HighBio - Interreg nord

av Plone-support Senast ändrad 2013-02-15 11:08
Högförädlade bioenergiprodukter via förgasning 1.8.2008-30.6.2011

INFORMATION 1045-logga_interreg_iv_a_eu-devi.jpg

 

 • HighBio är ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Finland inom Interreg IVA Nord området.
 • HighBio2

 

INTERREG NORD - Bild 2.jpg

 

 • HighBio är ett FoU projekt som ska,
  • Medverka till att utveckla högt förädlade bioenergiråvaror från biomassa, med miljöhänsyn
  • Genom FoU arbete utveckla teknik och metodlösningar för förädling av den regionala bioenergiråvaran för lokala förbrukare
  • Ta fram informationsmaterial och ordna seminarier i Sverige och Finland för nyckelpersoner inom regionen
  • Med hjälp av forsknings- och utvecklingsinsatser inom projektregionen ge möjlighet till en bevarad sysselsättning och nyttjande av lokalt förädlade biobränslen
  • Genom projektet ska det skapas ett ökat forskningssamarbete mellan universiteten och forskarna i regionen

 

PROJEKTETS DELAR

 • WP1.  En utvecklad förgasningsprocess
   • D1 Entrained flow förgasare (Labskala)
   • D2  Down draft  förgasare (Pilotskala)
   • D3 Biobränslematning i trycksatt miljö
   • D4 Analyser av sammansättningen av tvätt- och kondensvatten

 

 • WP2.  Råvarans inverkan på förgasningsprocessen
   • D1 Förbehandling av biobränslet
   • D2 Gaskvaliténs påverkan av råvarusammansättningen
   • D3 Förgasningsprocessens funktion

 

Projektin osat

 

 • WP3.  Slutprodukter från förgasning
   • D1 Syngas till nya kemiska produkter och nya tillämpningar
   • D2 Nyttjande av biprodukter från förgasningen

 

 • WP4.  Utvärdering och teknoekonomiska analyser
   • D1  Teknoekonomisk utvärdering av termokemisk omvandling av biobränslen till biodrivmedel/kraftvärme
   • D2  Material- och energibalansgranskning i anslutning till förgasning av biomassa

 

 • WP5.  Informationsspridning
  • D1  Nationella och internationella insatser för kunskapsförmedling genom INFO blad på Internet, seminarier, forskarträffar och mässor
  • D2  Projektadministration och rapportering

 

SAMARBETSPARTER

 

 

 

 

Share |