Karleby universitetscenter Chydenius

Bioenergi från skogen

av Plone-support Senast ändrad 2015-04-13 14:26
Ett Interreg projekt som delfinansierats av Europeiska Unionen 2003-2007
 • Bioenergi från skogen är ett samarbetsprojekt i Kvarkenområdet, som genom forskning vill vidareförädla trädbränsle från gallringar för pelletering och brikettering.

 

DELAR I PROJEKTET

 • Bioenergi1Utvärdering av lämplig skördeteknik och testa maskiner för gallringsuttag av små träd
 • Utveckla informationsverksamheten i området kring bioenergi för skogsägare, entreprenörer, m.fl.
 • Följa upp vissa delar av miljö- och ägaraspekter vid råvaruuttag
 • Analysera metoder för att avlägsna de gröna träddelarna i hanteringen
 • Se övergripande på logistiken för hanteringen av trädbränsle för värmeföretagareBioenergi2
 • Utvärdera metoder för en rationell hantering inom briketterings- och pelleteringstekniken
 • Analys av biobränsle och förbränningstekniken för ett högvärdigt bränsle
 • Utföra vissa pilotförsök i hantering och processning av tr ädbränsle

 

SAMARBETSPARTER:

 • Sveriges lantbruksuniversitet (SE)
  • Enheten för biomassateknologi och kemi: Håkan Örberg
  • Institutionen för skoglig resurshushållning: Iwan WästerlundBioenergi3
 • Jyväskylä universitet/Karleby universitetscenter Chydenius (FIN): Ulf-Peter Granö

 

Interreg IVA Pohjoinen

Share |