Karleby universitetscenter Chydenius

Kontaktuppgifter

av tinaaspl — Senast ändrad 2014-11-03 10:17

Professor Ulla Lassi


Utbildningsplanerare Tina Asplund

Forskardoktor Saïd Azalim

Forskare Yue Dong

Forskare Anne Heponiemi

Forskare Jana Holm

Forskardoktor Tao Hu

Projektforskare Toni Kauppinen

Forskare Janne Keränen

Forskare Sari Kilpimaa

Ekonomisekreterare Emmi Koskela

Forskare Henna Lempiäinen

Forskare Tero Luukkonen

Forskare Kirsi Partanen

Laboratoriemästare Jaakko Pulkkinen

Forskare Laura Rahikka

Forskare Henrik Romar

Forskare Hanna Runtti

Forskare Laura Schneider

Forskare Emma Tolonen

Forskardoktor Tero Tuuttila

Forskardoktor Pekka Tynjälä

Projektforskare Anatoli Vaskinov

Laboratoriemästare Tuomo Vähätiitto

Projektforskare Juho Välikangas

LUMA-koordinator Tiina Ylä-Kero

Share |