Projekt i pedagogik vid Kokkola universitetscenter Chydenius registrerade av Jyväskylä universitet

Converis forskningsinformationssystem
 • Title 1000+ hanke valtakunnallinen monimuotokoulutus varhaiskasvatuksen opettajaksi | Converis
  Authors Maunula, Minna; Maunula, Minna & Korkeaniemi, Essi
  Year 01.03.2022 - 31.12.2026
 • Title Innostu matikasta! – varhaisten matemaattisten taitojen oppiminen | Converis
  Authors Skog, Anette; Skog, Anette; Louhivuori, Tarja & Tahkola, Jenny-Katariina
  Year 15.05.2023 - 30.06.2025
 • Title Hyvinvointia, turvallisuutta ja psykologista johtamista opetus- ja kasvatusalalle | Converis
  Authors Skog, Anette; Tahkola, Jenny-Katariina & Skog, Anette
  Year 15.05.2023 - 30.06.2025
 • Title Ryhmänhallintataitojen ja resilienssin vahvistaminen | Converis
  Authors Skog, Anette; Tahkola, Jenny-Katariina; Skog, Anette & Louhivuori, Tarja
  Year 15.05.2023 - 30.06.2025
 • Title Erityispedagogisia työkaluja tuen järjestäjille | Converis
  Authors Tahkola, Jenny-Katariina; Louhivuori, Tarja; Skog, Anette & Tahkola, Jenny-Katariina
  Year 15.05.2023 - 30.06.2025
 • Title Leikkien ja taiteillen - Osallistava varhaiskasvatus | Converis
  Authors Tahkola, Jenny-Katariina; Skog, Anette; Louhivuori, Tarja & Tahkola, Jenny-Katariina
  Year 15.05.2023 - 30.06.2025
 • Title KIEKU - kieli- ja kulttuuritietoisuutta varhaiskasvatukseen | Converis
  Authors Tahkola, Jenny-Katariina; Tahkola, Jenny-Katariina; Skog, Anette & Louhivuori, Tarja
  Year 15.05.2023 - 30.06.2025
 • Title Valtakunnallinen monimuotokoulutus varhaiskasvatuksen opettajaksi (VO, KK) | Converis
  Authors Harju-Luukkainen, Heidi & Harju-Luukkainen, Heidi
  Year 12.06.2020 - 31.12.2024
 • Title Monimuotoiset varhaiskasvatuksen opettajan ammatilliset kelpoisuusopinnot yliopistojen yhteisopetuksella, 75+ koulutus | Converis
  Authors Maunula, Minna & Korkeaniemi, Essi
  Year 01.08.2022 - 31.12.2024
 • Title Strength of students as peacemakers | Converis
  Authors Aittola, Marko & Lähdesmäki, Sirkku
  Year 01.10.2022 - 30.09.2024
 • Title Monimuotoiset varhaiskasvatuksen opettajan ammatilliset kelpoisuusopinnot yliopistojen yhteisopetuksella 75 + | Converis
  Authors Harju-Luukkainen, Heidi; Valli, Raine & Louhivuori, Tarja
  Year 01.01.2021 - 31.12.2023
 • Title Kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus koulussa (KIKUMO) | Converis
  Authors Maunula, Minna; Louhivuori, Tarja & Skog, Anette
  Year 04.05.2022 - 31.12.2023
 • Title Matikkaa ymmärtäen – matematiikan oppimisen tuki ja arviointi | Converis
  Authors Maunula, Minna; Louhivuori, Tarja & Skog, Anette
  Year 04.05.2022 - 31.12.2023
 • Title Iloa pienten pedagogiikkaan | Converis
  Authors Maunula, Minna; Louhivuori, Tarja & Skog, Anette
  Year 04.05.2022 - 31.12.2023
 • Title MOOTTORI Monimuotoiset työ- ja oppimisympäristöt | Converis
  Authors Harju-Luukkainen, Heidi & Louhivuori, Tarja
  Year 01.10.2021 - 31.08.2023
 • Title Erilliset erityisopettajan opinnot (60 op) luokanopettajille | Converis
  Authors Maunula, Minna; Skog, Anette; Skog, Anette & Leivo, Marjaana
  Year 12.06.2020 - 30.06.2023
 • Title Rehtori hyvinvoinnin ja osallisuuden johtajana 10-15 op | Converis
  Authors Skog, Anette & Louhivuori, Tarja
  Year 03.11.2021 - 30.06.2023
 • Title Opettajan pedagogisen digiosaamisen vahvistaminen | Converis
  Authors Harju-Luukkainen, Heidi; Skog, Anette & Louhivuori, Tarja
  Year 05.05.2021 - 31.12.2022
 • Title Trygghet, samhörighet och respekt – förebyggande av mobbning och ensamhet | Converis
  Authors Skog, Anette & Louhivuori, Tarja
  Year 05.05.2021 - 31.12.2022
 • Title Tunnetaidot ja hyvinvointi käsi kädessä! | Converis
  Authors Skog, Anette; Skog, Anette & Louhivuori, Tarja
  Year 05.05.2021 - 31.12.2022
 • Title Arviointi haltuun! - Arviointiosaamisen kehittäminen varhaiskasvatuksessa | Converis
  Authors Skog, Anette; Skog, Anette & Louhivuori, Tarja
  Year 05.05.2021 - 31.12.2022
 • Title Itlan ja Alueellisen oppimisverkoston TCM-pilotin interventiotutkimus | Converis
  Authors Maunula, Minna & Harju-Luukkainen, Heidi
  Year 01.10.2021 - 30.09.2022
 • Title Arviointi haltuun! - opettajan arviointiosaamisen vahvistaminen | Converis
  Authors Skog, Anette & Kniivilä-Kupila, Terhi
  Year 06.05.2020 - 31.12.2021
 • Title Varhaiskasvatuksen valtakunnallinen monimuotokoulutus | Converis
  Authors Valli, Raine
  Year 31.12.2019 - 31.12.2021
 • Title Tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen draaman keinoin | Converis
  Authors Skog, Anette; Louhivuori, Tarja & Kniivilä-Kupila, Terhi
  Year 13.04.2019 - 30.06.2021
 • Title En trygg lärmiljö - säkerhetsfrågor i utveckling inom bildningsväsendet | Converis
  Authors Skog, Anette; Kniivilä-Kupila, Terhi & Louhivuori, Tarja
  Year 01.05.2019 - 31.05.2021
 • Title #Pedigisti; pedagoginen digiosaaja, joka open TVT-pedagogiikkaa | Converis
  Authors Kniivilä-Kupila, Terhi
  Year 13.04.2019 - 31.12.2020
 • Title The Early Bird gets the Word - iloisesti kieliä varhentaen | Converis
  Authors Skog, Anette; Kniivilä-Kupila, Terhi & Louhivuori, Tarja
  Year 02.04.2019 - 31.12.2020
 • Title Taidelähtöiset menetelmät laaja-alaisen osaamisen mahdollistajana | Converis
  Authors Kniivilä-Kupila, Terhi & Skog, Anette
  Year 01.05.2018 - 31.12.2019
 • Title KUMOKI – Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus opetusryhmässäni | Converis
  Authors Skog, Anette & Kniivilä-Kupila, Terhi
  Year 28.04.2018 - 31.12.2019
 • Title The Early Bird gets the Word - Iloa ja innostusta kieltenopiskeluun! | Converis
  Authors Skog, Anette; Kniivilä-Kupila, Terhi; Piispanen, Maarika & Meriläinen, Merja
  Year 31.05.2017 - 31.12.2018