Karleby universitetscenter Chydenius

Handelsvetenskaplig forskning

av Olli Rosenqvist Senast ändrad 2015-04-16 11:38

Pk-yritysten johtaminenUniversitetscentrets handelsvetenskapliga enhet bedriver multivetenskaplig samhällsforskning som gagnar Mellersta Österbottens regionala utvecklingsarbete och universitetscentrets utbildningsverksamhet. Forskarna arbetar inom tre områden: (1) företagets organisation och ledning, (2) national- och regionalekonomi och (3) samhälls- och kulturgeografi.

Förutom regionala uppgifter deltar handelsvetarna aktivt i den vetenskapliga diskursen på det akademiska fältet. Enheten arbetar med långsiktig akademisk grundforskning på det nationella och internationella planet, men också med utvecklingsforskning, evalueringsutredningar och konsultationer som stödjer den lokala utvecklingen. Utöver forsknings- och utvecklingsarbete erbjuder enheten föredrag och andra utbildningstjänster. Också genomförande av project som vårdar Anders Chydenius livsgärning hör till enhetens uppgifter.

Handelsvetenskapliga projekt

► Mera på finska och engelska!

Share |