Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Avoimen yliopiston väylä

tekijä: sannavir — Viimeisin muutos keskiviikko 09. maaliskuuta 2011, 16.19

Tutkinnon suoritusoikeus johonkin pääaineeseen voidaan hakemuksesta myöntää henkilölle, joka on suorittanut avoimessa yliopisto-opetuksessa jonkun yliopiston opetussuunnitelman mukaisia opintoja yhteismäärältään vähintään 100 opintopistettä/ 60 opintoviikkoa ainakin kahdessa oppiaineessa. Näistä haettavassa pääaineessa tulee olla vähintään 60 opintopisteen/35 opintoviikon laajuinen opintokokonaisuus tai cum laude approbatur -arvosanaa vastaavat opinnot ja toisessa oppiaineessa vähintään 25 opintopisteen/15 opintoviikon laajuinen opintokokonaisuus tai approbatur-arvosanaa vastaavat opinnot. Opintokokonaisuudet tulee olla suoritettuna vähintään hyvin tiedoin.

Kehityspsykologiaan hakijoilta vaaditaan edellisten lisäksi, että hakijalla on valmiiksi suoritettuna ennen hakuajan päättymistä tutkintoon vaadittavat kieli- ja viestintäopinnot (15 op/ 9 ov eli äidinkielen, toisen kotimaiset kielen ja yhden vieraan kielen opinnot).

Filosofiaan, valtio-oppiin, sosiologiaan, sosiaalityöhön tai yhteiskuntapolitiikkaan hakevilla oppiaineen pääedustaja voi käyttää muiden opintojen tason ja laajuuden perusteella opiskelijakohtaista harkintaa kieliopintojen osalta silloin, kun hakijalla on valmiiksi suoritettuna ennen hakuajan päättymistä tutkintoon vaadittavista kieli- ja viestintäopinnoista äidinkielen, toisen kotimaisen kielen ja yhden vieraan kielen opinnot.

Hakijan koulutusohjelma tai pääaine määräytyvät sen oppiaineen mukaan, jossa hän on suorittanut laajemmat opinnot. Sosiaaligerontologiaan hakevalta edellytetään aineopintojen (60 op/35 ov) oppimäärää sosiologiassa, yhteiskuntapolitiikassa/sosiaalipolitiikassa tai sosiaalityössä.

Jaa |
Ilmoittaudu koulutukseen!

Ajankohtaisimmat koulutukset ja niiden ilmoittautumisajat löydät etusivulta.