Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Tietotekniikan perus- ja aineopinnot

tekijä: Elina Mäkitalo Viimeisin muutos maanantai 09. toukokuuta 2016, 12.06

Mikäli aiempi korkeakoulututkinto ei ole riittävän soveltuva, täydentäviä opintoja määrätään siten, että opiskelijalla on taustaosaaminen mukaan luettuna tietotekniikan sivuainevaatimusten mukaisesti perus- ja aineopintoja (max. 60 op) vastaava osaaminen.

HUOM! Tietotekniikassa on jatkossa tarjolla vain yksi perusopintokokonaisuus ja yksi
aineopintokokonaisuus aiempien linjakohtaisten kokonaisuuksien sijasta. Eri pääaineista tuleville
sivuaineopiskelijoille tehdään mallipolkuja opintoihin.

 

Tietotekniikan perusopinnot, 25 op

Pakolliset kurssit, 11 op

 • ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä, 2 op
 • TIEP110 Ohjelmointi 1, 6 op
 • ITKP104 Tietoverkot, 3 op 

Valinnaiset kurssit, 14 op

 • Valinnaisia ITKP-, ITKA-, TIEP- tai TIEA-alkuisia kursseja, 14 op                  

 

Tietotekniikan aineopinnot, 35 op

Pakolliset kurssit, 17 op

 • TIEP111 Ohjelmointi 2, 8 op
 • ITKA201 Algoritmit 1, 4 op
 • ITKA204 Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet, 5 op

Valinnaiset kurssit, 18 op

 • Vapaavalintaisia ITKA tai TIEA -alkuisia kursseja, 18 op                 

 

 

  Jaa |
  Ilmoittaudu koulutukseen!

  Ajankohtaisimmat koulutukset ja niiden ilmoittautumisajat löydät etusivulta.