Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Maisterin tutkintorakenne (SV)

tekijä: Elina Mäkitalo Viimeisin muutos torstai 03. joulukuuta 2015, 14.17

Sensoriverkkojen (SV) tutkintorakenne (FM)

Maisterin tutkinto on aiemman alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon pohjalta suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 120 opintopistettä.

Tutkintoon sisällytettävillä täydentävillä opinnoilla (0 - 16 op) soveltuva ohjelmointipainotteinen korkeakoulututkinto täydennetään vastaamaan Jyväskylän yliopiston Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoa (LuK), jonka pääaineena on tietotekniikka. Mikäli kurssia vastaava osaaminen on hankittu aiemmissa opinnoissa, ei sitä tarvitse suorittaa.

TÄYDENTÄVÄT OPINNOT (0 - 16 op)

 • TIEA241 Automaatit ja kieliopit 5op
 • TIEA322 Tietoliikenneprotokollat 3 op
 • TIEP111 Ohjelmointi 2, 8 op

HUOM! Mikäli aiempi korkeakoulututkinto ei ole riittävän soveltuva, täydentäviä opintoja määrätään siten, että opiskelijalla on taustaosaaminen mukaan luettuna tietotekniikan sivuainevaatimusten mukaisesti perus- ja aineopintoja vastaava osaaminen.

Filosofian maisteri (FM) 120 op (SV)

PAKOLLISET SYVENTÄVÄT OPINNOT (16 - 18 op)

 • ITKS452 Requirements Engineering, 5 op
 • TIES441 Ohjelmistoarkkitehtuurit, 5 op
 • TIES327 Tietoverkkoturvallisuus, 3 - 5 op
 • ITKST53 Ohjelmistoturvallisuus, 3 op

SENSORIVERKKOJEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (15 op)

 • TIES436 Langattomat teknologiat, 5 op
 • TIES535 Langattomien sensoriverkkojen perusteet, 5 op
 • TIES536 Sulautettu internet, 3 op
 • TIES537 Langattomien järjestelmien laboratoriotyöt, 2 - 8 op

 

PROJEKTIOPINNOT (10 op)

 • TIES405 Sovellusprojekti (raportti 6 kk:n ohjelmistotyöstä), 10 op TAI
 • TIES505 Tutkimusprojekti, 10 op

VAPAAVALINTAISET SYVENTÄVÄT OPINNOT (7- 9 op)

 • Valinnaisia syventäviä opintoja tarjonnan mukaan.

PRO GRADU (35 op)

  • TIES501 Graduseminaari, 5 op
  • TIES502 Pro Gradu –tutkielma, 30 op
  • TIES503 Kypsyysnäyte, 0 op

 

SIVUAINEOPINNOT (0 - 30 op)

 • AMK-tutkinnon pohjalta FM-tutkinnon suorittavalla henkilöllä tulee FM-tutkintoon sisältyä yksi perusopintoja vastaava sivuainekokonaisuus.
 • Kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittaneella henkilöllä tulee olla suoritettuna kaksi perusopintoja vastaavaa sivuainekokonaisuutta tai yhden aineen perus- ja aineopinnot.
 • Mikäli alempaan tutkintoon ei sisälly tietotekniikan LuK-tutkinnon pakollisia sivuaineopintokokonaisuuksia (matematiikan perusopintokokonaisuus 25 op tai tietoteknikon menetelmäopintokokonaisuus 30 op), tulee ne suorittaa osana FM-tutkintoa.

VAPAAVALINTAISET OPINNOT (5 - 35 op)

 • Aineopintotasoisia täydentäviä opintoja.
 • Mitä tahansa yliopisto-opintoja.
  Jaa |
  Ilmoittaudu koulutukseen!

  Ajankohtaisimmat koulutukset ja niiden ilmoittautumisajat löydät etusivulta.