Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Maisterin tutkintorakenne (KT)

tekijä: Elina Mäkitalo Viimeisin muutos tiistai 17. toukokuuta 2016, 12.42

Koulutusteknologian (KT) tutkintorakenne (FM)

Maisterin tutkinto on aiemman alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon pohjalta suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 120 opintopistettä.

Täydentävillä opinnoilla (0 - 23 op) soveltuva ohjelmointipainotteinen korkeakoulututkinto täydennetään vastaamaan Jyväskylän yliopiston Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoa (LuK), jonka pääaineena on tietotekniikka. Mikäli kurssia vastaava osaaminen on hankittu aiemmissa opinnoissa, ei sitä tarvitse suorittaa.

TÄYDENTÄVÄT OPINNOT (0 - 23 op)

 • TIEP161 Opetusteknologia, 3 op
 • TIEA261 Tietotekniikan rooli opetuksessa, 2 op
 • TIEA361 Tietotekniikan opettajan työvälineitä, 5 op
 • TIEA218 Web-sovellukset, 5 op
 • TIEP111 Ohjelmointi 2, 8 op

HUOM! Mikäli aiempi korkeakoulututkinto ei ole riittävän soveltuva, täydentäviä opintoja määrätään siten, että opiskelijalla on taustaosaaminen mukaan luettuna tietotekniikan sivuainevaatimusten mukaisesti perus- ja aineopintoja vastaava osaaminen.

Filosofian maisteri (FM) 120 op (KT)

PAKOLLISET SYVENTÄVÄT OPINNOT (15 op)

  • TIES461 Tietotekniikan opetuksen perusteet, 5 op
  • TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt, 5 op
  • TIES463 Verkkokurssin tuotantoprosessi, 5 op

 

VALINNAISET SYVENTÄVÄT OPINNOT (10 op)

 • TIES562 eEducation teemaseminaari, 2-5 op
 • TIES561 Koulutusteknologian seminaari, 2-5 op
 • TIES465 Tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön tuki, 3 op
 • Kognitiotieteen syventävästä tarjonnasta opintoja, esimerkiksi:
  • KOGS403 Empiiriset tutkimusmenetelmät, 4 op
  • KOGS530 Web ja käytettävyys, 3 op
 • Informaatioteknologian tiedekunnan syventäviä opintojaksoja

PROJEKTIOPINNOT (10 op)

  • TIES405 Sovellusprojekti (raportti 6 kk:n ohjelmistotyöstä), 10 op TAI
  • TIES505 Tutkimusprojekti, 10 op

 

PRO GRADU (35 op)

  • TIES501 Graduseminaari 5, op
  • TIES502 Pro Gradu –tutkielma, 30 op
  • TIES503 Kypsyysnäyte,  0 op

 

SIVUAINEOPINNOT 0 - 50 op

  • FM-tutkinnon suorittaneella henkilöllä tulee olla suoritettuna opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

 

VAPAAVALINTAISET OPINNOT 0 - 50 op

 • Aineopintotasoisia täydentäviä opintoja.
 • Mitä tahansa yliopisto-opintoja.

HUOM! Koulutusteknologian suuntautumisvaihtoehto ainoastaan henkilöille, joilla on pedagogiset opinnot suoritettu.

Jaa |
Ilmoittaudu koulutukseen!

Ajankohtaisimmat koulutukset ja niiden ilmoittautumisajat löydät etusivulta.