Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kandidaatin tutkintorakenne (LuK)

tekijä: Elina Mäkitalo Viimeisin muutos maanantai 23. kesäkuuta 2014, 17.33

Mikäli sinulla ei ole pohjalla korkeakoulututkintoa, opiskelet ensin luonnontieteen kandidaatin tutkinnon (pääaineena tietotekniikka). Pohjaopinnoista riippuen osa opinnoista suoritetaan avoimessa yliopistossa, ja kun opintopisteitä on kertynyt tarpeeksi, voit hakeutua maisteriopintoihin, missä viimeistelet tutkintosi.

LuK-tutkintorakenne, pääaineena tietotekniikka, 180 op:

YLEISOPINNOT, 8 op

 • ITKY100 Yliopisto-opiskelu ja opintojen suunnittelu, 2 op
 • TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi, 6 op

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT, 10 op

 • Äidinkielen viestintä, 2 op
 • Toinen kotimainen kieli, 2 op
 • Vieras kieli (ei alkeis-/täydentäviä kursseja), 2 op
 • vapaasti valittavia tieteellisen viestinnän opintoja, suositellaan integroituja puhe- ja kirjoitusviestinnän kursseja (ei alkeis-/täydentäviä kursseja), 4 op 

PAKOLLISET SIVUAINEOPINNOT, 25 - 60 op

 • OT suuntautuminen
  • Tietoteknikon menetelmäopintokokonaisuus (30 op)
  • Matematiikan perusopinnot (25 op)
 • tai KT suuntautuminen
  • Pedagogiset opinnot, 60 op

TIETOTEKNIIKAN PÄÄAINEOPINNOT, 90 op

 • TIEP115 Johdatus tietotekniikkaan, 3 op
 • ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä, 4 op
 • TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuurit, 3 op
 • ITKP104 Tietoverkot, 5 op
 • ITKP102 Ohjelmointi 1, 6 op
 • TIEP111 Ohjelmointi 2, 8 op
 • TJTXXX Tietojärjestelmien kehittäminen, 5 op
 • ITKP113 Oliosuuntautunut suunnittelu, 3 op
 • ITKA201 Algoritmit 1, 4 op
 • TJTXXX Ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus, 5 op
 • ITKA203 Käyttöjärjestelmät, 4 op
 • ITKA204 Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet, 5 op
 • Aineopintotasoisia ohjelmointikursseja, vähintään 5 op
   • TIEA212 Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi, 5 op
   • TIEA218 Web-sovellukset, 5 op
   • TIEA311 Tietokonegrafiikan perusteet, 5 op
   • TIEA341 Funktio-ohjelmointi, 1-5 op
 • Aineopintotasoisia käytäntöön orientoivia opintoja, vähintään 5 op
   • TJTXXX Projektin hallinta -kurssi, 5 op
   • TIEA207 Aineopintojen projektityö, 5 op
   • TIEA304 Harjoittelu, 5-12 op
   • TIEA306 Ohjelmointityö, 5 op
 • TIEA301 Kandidaattiseminaari, 3 op
 • TIEA302 Kandidaatintutkielma, 7 op
 • TIEA303 Maturiteetti, 0 op

Maisteriohjelman suuntaavat opinnot (valitaan toinen), 15 op

 • Sensoriverkot (SV)
   • TIEA322 Tietoliikenneprotokollat, 3 op
   • TIEA241 Automaatit ja kieliopit, 5 op
   • Valinnaisia TIEA/ITKA-, TIES/ITKS-kursseja vähintään 7 op
 • Koulutusteknologia (KT) HUOM! Ainoastaan, jos pedagogiset opinnot on jo suoritettu tai suoritettavana.
   • TIEP161 Opetusteknologia, 3 op
   • TIEA261 Tietotekniikan rooli opetuksessa, 2 op
   • TIEA361 Tietotekniikan opettajan työvälineitä, 5 op
   • TIEA218 Web-sovellukset, 5 op

VALINNAISET OPINNOT, 12 - 47 op

 • Muut vapaavalintaiset opinnot, suositellaan toisen aineen perusopintokokonaisuutta
  •  

    

Jaa |
Ilmoittaudu koulutukseen!

Ajankohtaisimmat koulutukset ja niiden ilmoittautumisajat löydät etusivulta.