Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Haku lukuvuosi 2016-2017

tekijä: Elina Vaara-Sjöblom Viimeisin muutos maanantai 30. tammikuuta 2017, 16.07

Haku Tietotekniikan maisterikoulutukseen

Haku Tietotekniikan maisterikoulutukseen (TIMO12) koostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa suoritat valintakriteereihin kuuluvia tutustumisopintoja. Toisessa vaiheessa haet varsinaista opinto-oikeutta syksyn 2016 tai kevään 2017 yhteishaussa.

Tietotekniikan maisterikoulutus

Tietotekniikan maisterikoulutus on tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia hyödyntävää monimuoto-opiskelua, joka mahdollistaa työn ohessa opiskelun omalta kotipaikkakunnalta. Koulutusteknologioita hyödyntämällä opiskelijoille voidaan tarjota mahdollisimman joustavia mahdollisuuksia opetukseen osallistumiseen ja kurssien suorittamiseen. Käytetty ratkaisu perustuu ennen kaikkea videoitujen luentojen, etäohjaustyökalujen ja www-pohjaisen oppimisalustan monipuoliselle käytölle. Koulutusjärjestelyt mahdollistavatkin niin etäopiskelun kuin satunnaisten poissaolojen korvaamisen. Opetukseen voi osallistua seuraamalla suoria videolähetyksiä CiNetCampus-videojulkaisujärjestelmän kautta tai tulemalla lähiopetukseen paikan päälle Kokkolaan.

Koulutusta järjestetään Sensoriverkkojen (SV) maisteriohjelmassa, joka pohjautuu yliopistokeskuksen sensoriverkkojen tutkimukseen sekä koulutusteknologian (KT) maisteriohjelmassa.

Tietotekniikan maisterikoulutuksen jokainen opiskelija saa aina halutessaan henkilökohtaista opinto-ohjausta, ja kaikille laaditaan oma opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan paitsi opiskelijan aiemmat opinnot, myös elämäntilanne ja ajankäyttömahdollisuudet.

Opiskelu voidaan lisäksi nivoa luontevasti työelämään; työharjoittelu, projektityöt ja pro gradu (opinnäytetyö) voidaan usein integroida opiskelijan työnantajan omiin kehitysprojekteihin.

Lisätietoja opetusjärjestelyistä.

Valintaperusteet

Opiskelijat valitaan maisterikoulutukseen pohjakoulutuksen sekä hyväksytyn tutustumiskurssin perusteella. Tutustumiskurssit ovat tutkintoa tukevia kursseja, ja niiden kautta saa tuntuman siihen, mitä työn ohessa opiskelu mm. ajankäytöllisesti vaatii. HUOM! Ainoastaan ne hakijat, joilla on pedagogiset opinnot suoritettuina tai ovat niitä parhaillaan suorittamassa, voidaan valita koulutusteknologian suuntautumisvaihtoehtoon.

VAIHE 1: Tutustumiskursseille ilmoittautuminen

Kuka voi ilmoittautua tutustumiskursseille?

Toivottava pohjakoulutus on alaan soveltuva alempi korkeakoulututkinto (amk tai kandi) tai muuten hankitut alaa tukevat yliopisto-opinnot. Voit ilmoittautua tutustumiskurssille esimerkiksi myös insinööritutkinnolla, toisen alan alemmalla tai ylemmällä korkeakoulututkinnolla. Jokainen hakija pohjakoulutuksesta riippumatta käsitellään henkilökohtaisesti etsien sopiva opintopolku. Lisätietoa erilaisista opintopoluista.

Kuinka tutustumiskursseille ilmoittaudutaan?

Käy täyttämässä ilmoittautumislomake verkkosivuillamme. Lähetämme sinulle sähköpostitse ohjeistusta jatkosta.

HUOM! Mikäli et saa paluuviestiä, otahan yhteyttä Elina Mäkitaloon.

VAIHE 2: Hakeminen yhteishaussa

Koulutukseen haetaan yhteishaussa opintopolku.fi -kautta joko keväällä tai syksyllä. Seuraava yhteishaku on tänä keväänä 15.3. - 5.4.2017. Kevään haussa valitut opiskelijat aloittavat varsinaisena opiskelijana 1.9.2017.

HUOM! Jotta sinut voidaan valita varsinaiseksi opiskelijaksi 1.9. alkaen, tulee sinun suorittaa tutustumiskurssi toukokuun loppuun mennessä ja haettava opinto-oikeutta yhteishaussa 5.4. mennessä.

Maisterikoulutukseen tarvittavia pohjaopintoja voit täydentää myös Kokkolan yliopistokeskuksen avoimessa yliopistossa. Mikäli siis et tule vielä valituksi maisterikoulutuksen seuraavaan ryhmään, voit kuitenkin aloittaa tietotekniikan opinnot heti. Kun olet suorittanut tarvittavat opinnot avoimessa yliopistossa, voit hakea varsinaista opinto-oikeutta yhteishaussa.

Lisätietoa filosofian maisterin (FM) tutkintorakenteesta. Lisätietoja luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkintorakenteesta.

Lisätietoja: Elina Mäkitalo

 

 

 

 

Jaa |
Ilmoittaudu koulutukseen!

Ajankohtaisimmat koulutukset ja niiden ilmoittautumisajat löydät etusivulta.