Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Korkeakoulututkinto

tekijä: tanja_isoaho — Viimeisin muutos maanantai 22. toukokuuta 2017, 15.21

Korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt voidaan jakaa kolmeen ryhmään heidän taustatutkintonsa mukaan:

1. Informaatioteknologian tdk:n LuK-tutkinto

 • Maisterin tutkintoa ei pääasiassa tarvitse täydentää pääaineen osalta. Seuraavat suuntaavat opinnot on kuitenkin suoritettava, mikäli niitä ei ole suoritettu LuK-tutkintoon:
 • Sensoriverkot (SV)
  • TIEA322 Tietoliikenneprotokollat, 3 op
  • TIEA241 Automaatit ja kieliopit, 5 op
 • Koulutusteknologia (KT), pedagogiset opinnot oltava suoritettuina tai suoritettavana
  • TIEP161 Opetusteknologia, 3 op
  • TIEA261 Tietotekniikan rooli opetuksessa, 2 op
  • TIEA361 Tietotekniikan opettajan työvälineitä, 5 op

2. Tietotekniikan alan korkeakoulututkinto

 • Opiskelijalla on tietotekniikan tai erittäin läheisesti siihen liittyvän alan korkeakoulututkinto
 • Aiemmassa korkeakoulututkinnossa tietotekniikan opintoja vähintään n. 60 op
 • Opiskelijalla on oltava riittävän hyvä ohjelmointitaito (tarvittaessa opiskelijan on täydennettävä ohjelmointiosaamista TIEP111 Ohjelmointi 2, 8 op -kurssilla opintojen aikana). Tähän ryhmään kuuluville opiskelijoille voidaan määrätä täydentäviksi opinnoiksi seuraavat opintojaksot, jos hänellä ei ole osoittaa niiden mukaista osaamista:
 • Sensoriverkot (SV)
  • TIEA322 Tietoliikenneprotokollat, 3 op
  • TIEA241 Automaatit ja kieliopit, 5 op
  • (TIEP111 Ohjelmointi 2, 8 op)
 • Koulutusteknologia (KT), pedagogiset opinnot oltava suoritettuina tai suoritettavana
  • TIEP161 Opetusteknologia, 3 op
  • TIEA261 Tietotekniikan rooli opetuksessa, 2 op
  • TIEA361 Tietotekniikan opettajan työvälineitä, 5 op
  • (TIEP111 Ohjelmointi 2, 8 op)
  Lisäksi tarkistetaan:
  • ITKP1011 Web-julkaiseminen, 2 op
  • ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä, 2 op
  • ITKP104 Tietoverkot, 5 op
  • ITKP102 Ohjelmointi 1, 6 op
  • ITKA204 Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet, 5 op
  • Mikäli ylläolevasta viidestä kurssista jää suoritettavaksi enemmän kuin yksi kurssi, on se/ne suoritettava ennen valintaa.

Täydentäviä opintoja voidaan sisällyttää maisterin tutkinnon vapaavalintaisiin opintoihin, mikäli tutkinnon minimilaajuus (120 op) ei muuten täyty.

Kategorian 1 ja 2 hakijat voidaan valita suoraan maisterikoulutuksen opiskelijaksi tutustumiskurssien suorittamisen jälkeen,

 • mikäli aiemman tutkinnon opintojen opintokokonaisuuksien arvosana on vähintään hyvä

TAI

 • kaikkien opintosuoritusten arvosanojen keskiarvo on vähintään 3,2.

Hakija voi korottaa aiemman tutkinnon opintosuoritusten arvosanojen keskiarvoa suorittamalla maisterin tutkinnon pääaineeseen kuuluvia opintoja. HUOM! Tarvittavien opintojen määrä ei lisäänny, ainoastaan varsinainen opiskelijavalinta siirtyy myöhemmäksi.

Hakijan keskiarvoa korottavasti huomioidaan pääaineeseen kuuluvien opintojen suorittaminen siten, että jokaisesta jo suoritetusta opintopisteestä hyvitetään 0,05 pistettä. Esimerkiksi, jos aiemman tutkinnon keskiarvo on 2,2 tulee hakijan suorittaa ennen varsinaista valintaa (3,2 - 2,2)/0,05 = 20 op.

3. Muu korkeakoulututkinto

 • Aiemmassa korkeakoulututkinnossa tietotekniikan opintoja alle 60 op
 • Mikäli aiempiin opintoihin ei sisälly alla olevien kurssien sisältöjä vastaavaa osaamista, osaaminen tulee täydentää puuttuvilta osin seuraavien opintojaksojen mukaisesti:
 • Sensoriverkot (SV), max 54 op
  • ITKP1011 Web-julkaiseminen, 2 op
  • ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä, 2 op
  • ITKP104 Tietoverkot, 5 op
  • ITKA203 Käyttöjärjestelmät, 5 op
  • ITKA201 Algoritmit 1, 4 op
  • TIEA211 Algoritmit 2, 4 op
  • ITKP102 Ohjelmointi 1, 6 op
  • TIEP111 Ohjelmointi 2, 8 op
  • Valinnaista ohjelmointia, 2 op
  • TIEA1130 Oliosuuntautunut suunnittelu ja -ohjelmointi, 3 op
  • ITKA204 Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet, 5 op  
  • TIEA241 Automaatit ja kieliopit, 5 op
  • TIEA322 Tietoliikenneprotokolla, 3 op
 • Koulutusteknologia (KT), max 50 op (pedagogiset opinnot oltava suoritettuina tai suoritettavana)
  • ITKP1011 Web-julkaiseminen, 2 op
  • ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä, 2 op
  • ITKP104 Tietoverkot, 5 op
  • ITKP102 Ohjelmointi 1, 6 op
  • TIEP111 Ohjelmointi 2, 8 op
  • ITKA204 Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet, 5 op
  • TIEP161 Opetusteknologia, 3 op
  • TIEA261 Tietotekniikan rooli opetuksessa, 2 op
  • TIEA361 Tietotekniikan opettajan työvälineitä, 5 op
  • Lisäksi valinnaisia perus- ja aineopintoja siten, että 120 op tietojenkäsittelyn alan opintoja täyttyy
 • Täydentäviä opintoja voidaan sisällyttää maisterin tutkinnon vapaavalintaisiin opintoihin, mikäli tutkinnon minimilaajuus (120 op) ei muuten täyty.

Kategorian 3 hakijat suorittavat osan täydentävistä opinnoista avoimen yliopiston opiskelijana TICO-ryhmässä. Tarvittava opintopistemäärä ennen varsinaista valintaa määritellään jokaisen hakijan kanssa erikseen (max 38 op).

HUOM! Voit aloittaa täydentävien opintojen suorittamisen milloin vain avoimessa yliopistossa!

Lisätietoja maisteriopintojen sisällöstä.

Jaa |
Ilmoittaudu koulutukseen!

Ajankohtaisimmat koulutukset ja niiden ilmoittautumisajat löydät etusivulta.