Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Opetusjärjestelyt

tekijä: tanja_isoaho — Viimeisin muutos tiistai 17. toukokuuta 2016, 13.11

Opiskele kotipaikkakunnalta oma elämäntilanne huomioiden

Tietotekniikan maisterikoulutus on tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia hyödyntävää monimuoto-opiskelua, joka mahdollistaa työn ohessa opiskelun omalta kotipaikkakunnalta. Opiskella voi joko täysin etänä, käymällä luennoilla paikan päällä tai yhdistämällä molempia opiskelumuotoja. Teemme jatkuvasti kehitystyötä, jotta opetusjärjestelyt vastaisivat mahdollisimman hyvin aikuisen, työssäkäyvän opiskelijan tarpeita.

Opiskeluun liittyvät työharjoittelu, projektityöt ja pro gradu (opinnäytetyö) pyritään integroimaan opiskelijan työnantajan omiin kehitysprojekteihin mahdollisuuksien mukaan.

Henkilökohtaisessa opinto-ohjauksessa tehdään jokaiselle yksilöllinen opintosuunnitelma, jossa otetaan huomioon paitsi opiskelijan aiemmat opinnot, myös elämäntilanne ja ajankäyttömahdollisuudet.

Opinto-ohjaus, niin pro gradussa kuin muidenkin opintojen suhteen, onnistuu tarvittaessa täysin etänä.

Luentojärjestelyt

Lähes kaikki luennot järjestetään pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Opetukseen voi osallistua seuraamalla suoria videolähetyksiä CiNetCampus-videojulkaisujärjestelmän kautta tai tulemalla lähiopetukseen paikan päälle Kokkolaan. Opetustilanteet myös tallennetaan, jolloin niitä on mahdollisuus katsoa itselleen parhaiten sopivana ajankohtana. Luentovideot mahdollistavat etäopiskelun kuin myös satunnaisten poissaolojen korvaamisen. Lisäksi videotallenteet tarjoavat erinomaisen tavan asioiden kertaamiseen.

Teemme aktiivisesti tutkimus- ja kehitystyötä luentojärjestelyihin liittyvien teknologioiden ja käytänteiden parantamiseksi, jotta opetukseen osallistuminen olisi mahdollisimman joustavaa.

Kurssien suoritustavat

Kurssien tenttiminen on erikseen sopimalla mahdollista järjestää muualla kuin Kokkolassa. Suuri osa kursseista suoritetaan muutoin kuin tenttimällä (harjoitustöillä ja/tai oppimistehtävillä tms.).

Muut opintoasiat

Opintoihin liittyvissä tiedotusasioissa käytetään pääsääntöisesti www-pohjaista Optima-oppimisympäristöä, josta löytyvät myös tenttitulokset, lukujärjestykset, tarvittavat lomakkeet, vanhojen tenttien arkisto, kaikille avoin keskustelualue jne. Jokaisella kurssilla on ympäristössä myös oma työtilansa. Näin ollen opiskelussa tarvittaviin tietoihin ja oppimateriaaleihin on pääsy aina, kun internet-yhteys on käytössä.

Jaa |
Ilmoittaudu koulutukseen!

Ajankohtaisimmat koulutukset ja niiden ilmoittautumisajat löydät etusivulta.