Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Mihin valmistumisen jälkeen?

tekijä: tanja_isoaho — Viimeisin muutos maanantai 10. lokakuuta 2011, 10.38

Tietotekniikan maisterit sijoittuvat työelämässä erilaisiin suunnittelu-, asiantuntija- ja tutkimustehtäviin joko yksityisen tai julkisen sektorin palvelukseen. Maistereita toimii myös yliopistonopettajina.

Tyypillisimpiä työtehtäviä ovat erilaiset kehitys- ja ylläpitotehtävät ohjelmistotuotannossa, verkko- ja tietoliikennepalveluissa sekä käyttö- ja laitepalveluissa. Tietotekniikan päälliköt toimivat mm. kehitystehtävissä, projekti- ja järjestelmävastuussa sekä tietohallinnon ja tietoturvallisuuden johtotehtävissä.

Työpaikat

IT-alan tuotantopuolella maistereita työllistävät tietotekniikan palveluyritykset, esimerkiksi ohjelmistotalot, tietojenkäsittelypalvelut ja tietoliikenneoperaattorit.

Työpaikkoja löytyy myös tietotekniikkaa käyttävistä organisaatioista ja yrityksistä. Kyseeseen tulevat julkiselta sektorilta esimerkiksi virastojen ja oppilaitosten atk-keskukset ja tietotekniikkaosastot. Yksityisellä sektorilla työllistävät mm. pankkien, vakuutusyritysten, kaupan ja teollisuusyritysten atk-osastot tai vastaavat.

(Lähde: Ammattinetti)

Jatko-opiskelu

Maisteriksi valmistumisen jälkeen voit myös suorittaa jatko-opintoja ja tähdätä joko lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon.

Lisätietoa jatko-opinnoista ja tutkijakoulusta Jyväskylän yliopiston sivuilla: https://www.jyu.fi/opiskelu/tohtorikoulutus/

Jyväskylän yliopiston selvitys lukuvuonna 2002–2003 informaatioteknologian tiedekunnasta valmistuneiden maisterien sijoittumisesta työelämään: https://www.jyu.fi/hallintokeskus/koulutuspalvelut/rekrytointi/ohjeet-opiskelijoille/valmistuneidensijoittuminen/valmistuneet/inftdk02-03.pdf (pdf-tiedosto)

Jaa |
Ilmoittaudu koulutukseen!

Ajankohtaisimmat koulutukset ja niiden ilmoittautumisajat löydät etusivulta.