Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Bli bäst på att leda dig själv (12 h)

tekijä: Anette Dahlvik Viimeisin muutos tiistai 25. lokakuuta 2016, 14.30
Karleby, 24.11-1.12.2016

Målsättningen med kursen är att öka medvetenheten om de egna värderingarna, behoven, tankemodellerna och de inre styrkorna. Tacksamhet, lycka och empati är viktiga ingredienser i ett balanserat liv. Under kursen får du verktyg för att bättre kunna möta olika förändringsprocesser samt öka välmåendet. Ta dig tid att stanna upp och reflektera över vilka faktorer som kan hjälpa dig att öka ditt välmående på livets alla plan. Du själv bestämmer kvaliteteten på ditt liv!

Girl

Kursdatum

  • torsdag 24.11 kl. 9-15
  • torsdag 1.12 kl. 9-15

Kursplats
Karleby universitetscenter Chydenius, Bondegatan 2B, Karleby

Målgrupp  
Personal inom undervisningsväsendet, social- och hälsovården samt övriga intresserade

Innehåll

  • Hur påverkas vårt välmående av våra värderingar, behov, tankar och känslor?
  • Vilka tankemodeller eller glasögon styr mitt sätt att iaktta omgivningen omkring mig?
  • Vilka roller har jag i mitt dagliga agerande? Finns det roller jag gärna vill ha eller vill bli av med?
  • Fungerar min inre röst och dialog som min bästa vän eller värsta fiende?
  • Vart är jag på väg samt hur kan jag lära mig att njuta av min resa mot målet.

Förverkligande
Utbildningen består av två dagar innehållande föreläsningar, övningar, gruppdiskussioner och enskilt hemarbete.

Utbildare
Utbildare är Anki Mannström, GyM, NLP Master, mental tränare och lifecoach.

Pris
310 € (netto 250 € + moms 60 €). I priset ingår undervisning, kursmaterial och morgonkaffe.

Anmälan senast 11.11 med nätblankett: www.chydenius.fi/opiskelu/taydennyskoulutus/ilmoittautuminen

Kontaktperson
Planerare Anette Skog, tfn 040 7476 378, anette.skog@chydenius.fi

Jaa |
Ilmoittaudu koulutukseen!

Ajankohtaisimmat koulutukset ja niiden ilmoittautumisajat löydät etusivulta.