Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Pienen lapsen kielen oppimisen tukeminen ja kulttuuritietoisuus -webinaarit (yht. 4 h)

tekijä: Anette Skog Viimeisin muutos torstai 23. helmikuuta 2017, 13.07
Järjestetään verkossa 14.3. ja 16.3.2017

Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa lapsen identiteetin tukemisesta monikulttuurisessa päiväkotiyhteisössä ja alaluokilla, opettajan interkulttuurisesta osaamisesta sekä kielen oppimisen tukemisesta varhaiskasvatuksessa ja alaluokilla.

Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön Specima-rahoituksella tukemaa opetus- ja ohjaushenkilöstön täydennyskoulutusta.

Koulutuksen sisältö ja tavoitteet:
Koulutuksen tavoitteena on lisätä varhaiskasvatuksen henkilöstön ja alaluokkien opettajien monikulttuurisuusosaamista. Tavoitteena on yhteensä neljän tunnin verkkoluentojen aikana paneutua lapsen identiteetin ja kielen oppimisen tukemiseen monikulttuurisen päiväkodin tai koulun kasvatustyössä. Mitä se tarkoittaa käytännön toimissa ja millaista osaamista se edellyttää kasvattajilta. 

Koulutus on saatavissa verkossa: 
Luento järjestetään Adobe Connect -ohjelmalla ja sille osallistutaan omalta tietokoneelta (ohjelma ei vaadi koulutukseen osallistujalta erillisiä lisenssejä tai ohjelmistoja). Osallistujan on mahdollisuus saada etukäteen perehdytystä ohjelman käyttöön ja luennon keskusteluihin osallistumiseen.

Koulutus koostuu kahdesta kahden tunnin verkkoluennosta, jotka muodostavat yhden kokonaisuuden.

  • ti 14.3.2017 klo 14-16 Lapsen identiteetin tukeminen monikulttuurisessa yhteisössä ja opettajan interkulttuurinen osaaminen, kouluttaja Heini Paavola, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto 
  • to 16.3.2017 klo 12-14 Lapsen kielen oppimisen tukeminen monikulttuurisessa yhteisössä, kouluttajana Jenni Alisaari, yliopisto-opettaja, suomi toisena kielenä, Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos

Kohderyhmä: 
Monikulttuuristen lapsiryhmien tai eri kulttuuritaustoista tulevien lasten kanssa työskentelevät; lastentarhanopettajat, esi- ja alkuopettajat, alaluokkien opettajat, lastenhoitajat, ohjaajat, perhepäivähoitajat, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kanssa työskentelevät... 

Kustannukset: 
Koulutus on OKM:n kustantamaa ja opetuksen sekä materiaalin osalta maksutonta. Osallistujat vastaavat itse lounas-, matka- ja majoituskuluista.

Ilmoittautumiset: sitovat ilmoittautumiset Lapin yliopiston verkkolomakkeella 3.3.2017 mennessä

Lisätiedot: suunnittelija Pauliina Keskinarkaus, Lapin yliopisto, p. 040 132 4508, etunimi.sukunimi@ulapland.fi

Koulutus järjestetään OKM:n Specima-hankeyhteistyönä Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sekä Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskuksen kanssa.

 

 

 

 

Jaa |
Ilmoittaudu koulutukseen!

Ajankohtaisimmat koulutukset ja niiden ilmoittautumisajat löydät etusivulta.