Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Valmentava ja osallistava johtaminen (6 op)

tekijä: Anette Skog Viimeisin muutos torstai 10. marraskuuta 2016, 15.56
Järjestetään Kokkolassa 26.1.-4.4.2017.


Lähiopetusjaksot                

 • to-pe 26.-27.1.2017 klo 9-15
 • pe 24.2.2017 klo 9-15
 • ma-ti 3.-4.4.2017 klo 9-15

Paikka: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Talonpojankatu 2B, Kokkola

Kohderyhmä
Esimiestehtävissä toimivat rehtorit, apulaisrehtorit ja koulunjohtajat.

Tavoitteet
Valmennuksen keskeisinä tavoitteina on tarjota monipuolista tietoa, osaamista ja työkaluja valmentavaan ja osallistavaan johtamiseen. Tavoitteena on:

 • kehittää ja vahvistaa positiivista ja voimavarakeskeistä johtajuutta ja toimintakulttuuria
 • tukea esimiesten työssä jaksamista ja ammatillista kasvua
 • mahdollistaa osallistujien keskinäistä vertaistuellista keskustelua ja verkostoitumista
 • tarjota nuorille esimiehille mahdollisuus saada työn tekemiseen tukea muilta kokeneilta esimiehiltä

Valmentavan koulutusohjelman keskeiset teemat

 1. Ratkaisukeskeinen ja valmentava johtaminen - positiivisen psykologian näkökulmia ja menetelmiä johtamiseen
 2. Esimiehen työn haasteet
 3. Työhyvinvointi ja työilmapiiri – voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen
 4. Valmentavan otteen vahvistaminen – uusien näkökulmien ja menetelmien jalkauttaminen arkeen ja työyhteisöön

Koulutusohjelman toteutus
Valmentavaan koulutusohjelmaan sisältyy lähiopetusta (5 pv), toiminnallista työskentelyä, vertaiskeskustelua ja ryhmävalmennusta. Etäjaksoilla osallistujat harjoittelevat valmentavia ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä omassa arjessaan ja työyhteisössään sekä kehittävät työyhteisönsä toimintatapoja. Osallistujat reflektoivat omaa oppimistaan sekä dokumentoivat organisaationsa käytänteiden kehittämistä. Koulutusohjelma on suunnattu esimiehille, jotka haluavat kehittää johtamistaitojaan ja saada käyttöönsä uusia valmentavia ja ratkaisukeskeisiä työtapoja ja työkaluja. Valmennukseen otetaan 18 osallistujaa. 

Kouluttaja
Kouluttajana toimii sosiaalipsykologi, YTM Leena Mannström-Mäkelä, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, johdon ja esimiesten työnohjaaja

Kustannukset
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa, osallistujille maksutonta täydennyskoulutusta (opetus ja materiaalit).  Osallistujat vastaavat itse lounas-, kahvi-, matka- ja majoituskuluista.
 
Ilmoittautuminen
Sitovat ilmoittautumiset ma 9.1.2017 mennessä verkkolomakkeella.

Peruutusehdot
Mikäli peruutat osallistumisesi ennen ilmoittautumisajan päättymistä, emme peri peruutusmaksua. Myöhemmin peruutettaessa tai kokonaan peruuttamatta jätettäessä perimme 40 prosenttia koulutuksen järjestämiskuluista / opiskelija. Estyneen tilalle voidaan vaihtaa kuluitta toinen henkilö.

Lisätietoja antaa:
suunnittelija Anette Skog, p. 040-7476 378 tai anette.skog@chydenius.fi

Esite

Tervetuloa koulutukseen!

Jaa |
Ilmoittaudu koulutukseen!

Ajankohtaisimmat koulutukset ja niiden ilmoittautumisajat löydät etusivulta.