Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

AMK-tutkinto

tekijä: sannavir — Viimeisin muutos perjantai 07. helmikuuta 2014, 11.18

Jos sinulla on mikä tahansa AMK -tutkinto ja haluat hakea sosiaalityön maisteriopintoihin, sinun tulee opiskella lisäksi sosiaalityötä ja muita lisäopintoja avoimessa yliopistossa.

AMK -tutkinnon lisäksi maisterikoulutukseen hakuvaiheessa tulee olla suoritettuna:

  • sosiaalitieteiden/sosiaalityön perusopinnot (25 op) ja
  • sosiaalityön aineopinnot (60).

Jos perus- ja aineopinnot on tehty jonkun muun yliopiston opetussuunnitelman mukaan, niiden on oltava saman laajuiset ja sisältöiset kuin pääaineopiskelijoiden vastaavat opinnot. Sosionomit (amk) saavat sisällöllisiä korvaavuuksia siten, että perusopinnoista 10 op ja aineopinnoista 50 op jää suoritettavaksi.

Lisäksi AMK-tutkinnon suorittaneiden on tehtävä muita täydentäviä opintoja, jotka Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan mukaan ovat:

  • sivuaineen perusopintokokonaisuus jostain yhteiskuntatieteellisestä tai kasvatustieteellisestä oppiaineesta (esim. psykologia, yhteiskuntapolitiikka, valtio-oppi, sosiaalipsykologia, sosiaali-ja psykogerontologia, sosiologia, kasvatustiede, erityispedagogiikka), filosofiasta tai tilastotieteestä
  • tieteenteorian opintojakson 5 op, YFIP100 Tieteenteoriaa yhteiskuntatieteilijöille, jos jaksoa ole suoritettu perusopintojen yhteydessä
  • vieras kieli (englanti) 6 op:  esim. XEN001 Academic Reading 3 op ja XENX003 Interdiciplinary Communication Skills 3 op

AMK -tutkinnon suorittaneelta vaadittavien edeltävien opintojen suoritusaika riippuu omasta opiskelusuunnitelmastasi ja opiskeluun käytettävissä olevasta ajastasi. Yleensä amk-tutkinnon omaavat tekevät vaadittavat opinnot työn ohessa 2-3 vuodessa.

Jos sinulla on kysyttävää aikaisempien opintojen korvaavuudesta tai haluat apua opiskelusuunnitelman tekemisessä, ota yhteyttä suunnittelijaan.


Esimerkki

Kysymys: Olen koulutukseltani sosionomi (AMK). Lisäksi olen suorittanut avoimessa yliopistossa sosiaalityön perusopinnot 25 op ja aineopinnot 60 op sekä psykologian perusopinnot (25 op). Voinko hakea sosiaalityön maisteriopintoihin? Entä onko minulla riittävästi täydentäviä opintoja?

Vastaus: Sosionomit (AMK) voivat hakea Kokkolan yliopistokeskuksen sosiaalityön maisteriopintoihin sen jälkeen, kun heillä on tehtynä sosiaalityön perus- ja aineopinnot eli voit hakea.  Sinun tulisi vielä opiskella täydentävinä opintoina englantia 6 op ja tieteenteoriaa 5 op.

Jaa |
Ilmoittaudu koulutukseen!

Ajankohtaisimmat koulutukset ja niiden ilmoittautumisajat löydät etusivulta.