Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Alempi/ylempi yliopistotutkinto

tekijä: sannavir — Viimeisin muutos keskiviikko 10. joulukuuta 2014, 15.22

Sosiaalityön maisteriopintoihin voit hakeutua, jos sinulla on alempi (tai ylempi) yliopistotutkinto. Edellyttäen, että tutkintoon sisältyy tai tutkinnon lisäksi on suoritettu sosiaalityön perus- (25 op) ja aineopinnot (60 op) pääainevaatimusten mukaan.

Tiedekunnan päätöksen mukaisesti aikaisemman maisterin tutkinnon suorittaneiden ei tarvitse tehdä sosiaalityön aineopintojen kandidaatin tutkielmaa (STOA705 10 op).

Jos sinulla ei ole esim. sosiaalityön opintoja, voit opiskella niitä Kokkolan yliopistokeskuksen avoimessa yliopistossa.

Jos sinulla on kysyttävää aikaisempinen opintojen sopivuudesta maisterikoulutuksen pohjaopinnoiksi tai haluat apua opiskelusuunnitelman tekemisessä, ota yhteyttä suunnittelijaan.

Esimerkki 1

Kysymys: Olen valmistunut kasvatustieteen maisteriksi pääaineena erityispedagogiikka. Tutkintooni kuuluu sivuaineena sosiaalityön perus- ja aineopinnot (25 + 60 op). Onko minun mahdollista hakeutua sosiaalityön maisteriohjelmaan?

Vastaus: Kyllä voit hakea, koska tutkintoosi sisältyy sosiaalityön aineopinnot pääainevaatimusten mukaan. Jos tulet valituksi sosiaalityön maisteriopintoihin, suoritat siis toisen maisterin tutkinnon (120 op), joka koostuu pääaineen opinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista. Vapaasti valittaviin opintoihin voi liittää sellaisia opintoja, joita et ole sisällyttänyt aikaisempaan tutkintoosi.

Esimerkki 2

Kysymys: Minulla on yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto sosiologiasta. Haluaisin maisterin tutkinnon sosiaalityöstä, onko se mahdollista?

Vastaus: Sinun tulisi opiskella avoimessa yliopistossa yhteiskuntatieteiden ja filosofian (sosiaalityön) perus- ja aineopinnot. Näiden opintojen jälkeen voit hakea sosiaalityön maisteriopintoihin.

Jaa |
Ilmoittaudu koulutukseen!

Ajankohtaisimmat koulutukset ja niiden ilmoittautumisajat löydät etusivulta.