Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Sosiaalityön opinnot avoimessa yliopistossa

tekijä: Sanna Virolainen Viimeisin muutos tiistai 08. marraskuuta 2016, 13.47

KoneellaSosiaalityön perus- ja aineopinnot voi opiskella yliopistokeskuksen avoimessa yliopistossa kaikille avoimina opintoina. Näiden avoimen yliopiston opintojen kautta on mahdollista edetä sosiaalityön maisteriopintoihin. Avoimen yliopiston opiskelu on pohjakoulutuksesta riippumatonta ja opinnot voi aloittaa milloin tahansa. Sosiaalityön opetuksen menetelmissä yhdistyy esimerkiksi lähijaksoja, etäopiskelua, verkko-opetusta ja itseopiskelua.

►Sosiaalityön opintojen opintopolku alkaa avoimen yliopiston opinnoista

 

 

 

 

Sosiaalitieteiden perusopinnot
Sosiaalitieteiden perusopintojen kautta opiskelija oppii hahmottamaan yhteiskunnallisia ilmiöitä tieteellisen tiedon näkökulmasta ja saa monipuolisen kuvan yhteiskuntatieteistä tieteenalana sekä oppii hallitsemaan sosiaalitieteiden alalla tarvittavat teoreettiset ja metodologiset perustaidot.Perusopinnot voi suorittaa lähes kokonaan verkon kautta. Perusopintojen avulla voi kehittää omaa sosiaalialan ammatillista osaamista ja ajattelua, tarkastella käytännön ilmöitä teoreettisen tiedon valossa ja aloittaa tutkintotavoitteisen opiskelun. Sosiaalitieteiden perusopinnot tuottavat pohjaopinnot sosiaalityön aineopintoihin.

Sosiaalityön aineopinnot
Aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalitieteiden ja sosiaalityön keskeiset käsitteet, tärkeimmät teoriat ja teoriaperinteet. Opiskelija tietää, mitä akateeminen ammatillinen sosiaalityö käytännössä on, millaisia työmenetelmiä se käyttää sekä millaisissa työympäristöissä sitä tehdään. Opiskelija tuntee voimassa olevan suomalaisen sosiaalilainsäädännön perusteet ja tuntee suomalaisen sosiaaliturva- ja palvelujärjestelmän osana eurooppalaista toimintaympäristöään. Opiskelija tietää sosiaalitieteellisen ajattelun ja tutkimuksen perusteet. Opiskelija oppii tunnistamaan sosiaaliset ongelmat, keskeiset sosiaalityön ammatilliset interventiostrategiat ja työmenetelmät sekä hallitsee tyypilliset interventiot sosiaalisiin ongelmiin. Opiskelija hallitsee vuorovaikutuksellisen auttamistyön eettiset ja metodiset perusteet. Opiskelija oppii esittämään innovatiivisia ratkaisuja monimutkaisiin ja ennakoimattomiin käytännön ongelmatilanteisiin. Aineopinnoissa hankitaan tutkimuksellisia taitoja metodiopintojen kautta ja laatimalla kandidaatin tutkielma.

Aineopinnoissa on verkkoluentojen lisäksi lähiseminaareja Kokkolassa. Verkkoluentoja ja ohjausta on arki-iltaisin, opintojen lähijaksot toteutetaan Kokkolassa pääsääntöisesti perjantaina-iltaisin ja lauantaipäivisin muutaman kerran lukukauden aikana.

Jaa |
Ilmoittaudu koulutukseen!

Ajankohtaisimmat koulutukset ja niiden ilmoittautumisajat löydät etusivulta.