Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Tulosten ilmoittaminen, opiskelupaikan vastaanottaminen ja oikaisumenettely

tekijä: kati_komulainen — Viimeisin muutos keskiviikko 05. marraskuuta 2014, 14.22

Valintatuloksista ilmoitetaan touko-kesäkuussa, viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.

Oikaisumenettely: hakija voi pyytää tiedekunnalta oikaisua opiskelijavalintaan 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta.

Ilmoittautuminen poissaolevaksi: opiskelijavalinnoissa hyväksytty opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi, mikäli ei pysty aloittamaan opiskeluja jostain syystä (raskaus, varusmiespalvelus jne.).

Tutkintojen tavoitteelliset suoritusajat, opiskeluoikeus (Yliopistolaki 558/2009, 40 ja 41 §):

Alemman korkeakoulututkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on 3 vuotta ja ylemmän korkeakoulututkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on 2 vuotta (psykologian maisterin tutkinto 2,5 vuotta). Sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot viimeistään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa. Pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään kahta vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa.

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset (ns. SORA-lainsäädäntö)

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen tietyille aloille on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat sosiaalityötä. Lisätietoja asiasta löytyy seuraavasta linkistä:

https://www.jyu.fi/ytk/opiskelijavalinta/SORAlainsaadanto

Opintojen aloittaminen

Sosiaalityön maisteriopintojen aloitustilaisuus ja ensimmäiset luennot pidetään Kokkolassa syyskuun alussa. Hyväksytyksi tulleille opiskelijoille lähetetään lukuvuoden alustava opetusaikataulu hyväksymiskirjeen yhteydessä.

Jaa |
Ilmoittaudu koulutukseen!

Ajankohtaisimmat koulutukset ja niiden ilmoittautumisajat löydät etusivulta.