Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Pro gradu -tutkielmat

tekijä: kati_komulainen — Viimeisin muutos torstai 28. huhtikuuta 2016, 14.53

Gradut

 • Airaksinen, Vuokko (2014)
  Lapsen hyvinvointi ja osallisuus lastensuojelun läheisneuvonpidon dokumenteissa.
 • Ala-aho Birkitta ja Tuori Sanna (2010)
  "Myskyä seuraa selkeä sää" Sosiaalitoimen keskijohdon metaforinen näkemys johtamisesta organisaation rakenteellisessa muutostilanteessa.
 • Ala-Riihimäki, Anne (2015)
  Sosiaalityö kuntoutustutkimuspoliklinikalla.
 • Ala-Tainio, Teija (2011)
  Sosiaalityön klassikkokirjallisuus köyhyyden peilaajana. Jane Addams, Mary Richmond ja Beatrice Webb oman aikansa kuvaajina.
 • Alanko, Marja-Leena (2014)
  Omaishoitajat hyvinvointivaltion kannattelijoina. Omaishoidon julkinen keskustelu 1990-luvulta 2010-luvulle.
 • Alatalo, Johanna ja Paananen, Marja (2007)
  Aktivointisuunnitelma tehty. Kokkolan pitkäaikaistyöttömyys ja aktivointipolitiikka rekisteritietojen valossa.
 • Arola, Merja (2014)
  Asiakaslähtöisen dokumentoinnin työkäytänteitä lastensuojelussa.
 • Aunola, Merja (2015)
  "Yhteistyöllä me ongelmista selevitään". Tapaustutkimus vuokra-asumisessa esiintyvien ongelmien ennaltaehkäisystä.
 • Biskob, Maarit (2014)
  Sinnikkyyttä ja häpeää. Yhdyskuntapalvelua suorittavan arvot ja tunteet.
 • Filppula, Elina (2010)
  Lapsen osallisuus lastensuojelun alkuarvioinneista laadituissa dokumenteissa.
 • Finnilä, Jaana (2010)
  Vammaisuus ja hyvinvointi. Ekososiaalinen lähestymistapa terveyden edistämiseen.
 • Granholm, Ann-Marie (2010)
  Hur beaktas barnperspektivet i utredningar om behovet av barnskydd?
 • Hagström Virpi (2013)
  Anti-diskriminatiivinen sosiaalityö monikulttuurisessa Suomessa.
 • Hakala, Emmi (2015)
  "Rakenteellinen lastensuojelu". Synteettinen käsite vaikuttamaan pyrkivästä lastensuojelutyöstä.
 • Hakola, Ulla (2014)
  Inhimillinen vanhuus ja miljardisäästöt. Vanhuuden hallinta Helsingin Sanomien pääkirjoituksissa.
 • Harjula, Hanne (2015)
  Nuorten tyttöjen keskusteluja toiseudesta internetin keskustelupalstalla.
 • Hietala, Minna (2014)
  Pitkäaikaistyöttömyys yhteiskunnan rakenteissa: Tutkimus pitkäaikaistyöttömyyden diskursseista.
 • Hjelm, Karoliina (2015)
  Leipää ja sirkusta - kokemuksellinen köyhyys leipäjonoasiakkaiden näkökulmasta.
 • Hokkanen, Sonja (2014)
  Asiakkaiden kokemuksia avokatkaisuhoidon vaikutuksista päihderiippuvuudesta toipumisessa.
 • Huhta, Heli (2015)
  Sosiaalityön aikuisopiskelijoiden käytännönopetus Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa.
 • Huuki, Tiina ja Jylhä, Irene (2008)
  Sosiaalijohtajuus muutoksessa. Vertaileva tutkimus 1960 -luvulta nykypäivään sosiaalijohtajien käsityksistä sosiaalityön hallinnossa.
 • Huumonen, Annukka (2009)
  Sirpalainen lapsi. Huostaanotettujen nuorten kertomuksia.
 • Hörhä, Kirsi (2015)
  "Sun tutkimus ei auta, money talks". Tutkimus asunnottomuuden muutoksesta Helsingissä.
 • Ikola, Päivi (2010)
  Päihdepalveluiden nykyisyys ja tulevaisuus. Nuorten mielipiteitä päihdepalveluista.
 • Ingman, Tarja (2012)
  "Totisessa ja kylmässä maassa". Maahanmuuttajataustaisten lähihoitajaopiskelijoiden sopeutumiskokemuksia.
 • Iso-Heiniemi, Aulikki ja Ohtamaa, Seija (2014)
  Arki ja elämänhallinta. Haastattelututkimus yksinhuoltajuuden merkityksistä.
 • Isosaari, Arja (2011)
  Verkostotyö kuntoutuksen kentällä. Diskurssianalyyttinen tutkimus verkostotyön käytäntöjen määrittymisestä ja asiakkaan asemasta kuntoutuksen eri konteksteissa.
 • Jallow, Eija (2014)
  Eläköityneen nuoren tarina. Pierre Bourdieun pääoma-kenttäteoria masentuneen nuoren kokemusten viitekehyksenä.
 • Jansson, Heidi, (2014)
  Förlorad värdighet - En studie av mödrars upplevelser av barnets omhändertagande.
 • Jerkov, Nina (2014)
  Ei kenenkään kotia voi lopettaa säästösyistä. Turun kaupungin lastenkotien lakkauttamiskeskustelut vuosina 2009-2012.
 • Jerohin, Minna (2012)
  Työpaja mahdollisuutena? Työpajakoulutuksen merkitys nuorten elämänkulussa.
 • Jokela, Riikka (2013)
  Kuullaan, mutta kuunnellaanko?: Huostaan otetun ja sijoitetun lapsen kokemuksia osallisuudesta lastensuojelun asiakkuudessa.
 • Jokimäki, Elina (2014)
  Vanhuuden markkinat - Ikäihmisten kokemuksia yksityisten hoivakotien Internet-mainoksien tuottamista vanhuskuvista ja kotihoivapalveluiden sisällöstä.
 • Jokinen, Anitta (2014)
  Lastensuojelun asiakassuunnitelma sosiaalityön legitimoinnin välineenä: Tutkimus Helsingin lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä kirjoitetuista asiakassuunnitelmista.
 • Juhkov, Kaisa ja Piikki, Kaisa (2016)
  "Tilaa talossa ja sydämessä". Tutkimus sijaisvanhemmuuden vaikutuksista vanhemmuuteen, parisuhteeseen ja biologisiin lapsiin.
 • Jylhä, Pauliina (2009)
  Asiakkaina ehdollisesti rangaistut nuoret. Valvontatyön moraalisten ristiriitojen tarkastelua.
 • Järvelä, Tiina (2014)
  Huolenpidon pirstaloituminen llastensuojelutarpeen selvityksissä.
 • Järvi, Kristina (2016)
  "Itsellä ei ole halua ryhtyä miksikään pikkupoliisiksi". Tutkimus lähisuhdeväkivallan puheeksi ottamisesta.
 • Järvi, Terhi (2009)
  Lastensuojelun perhetyön kaksi lähestymistapaa. Sosiaalityöntekijöiden ja perhetyöntekijöiden kokemuksia perhetyöstä.
 • Kalapudas-Takalo, Merja (2012)
  Sotilaskäskyllä ei voi kieltää itkemästä : diskurssitutkimus Ruotuväki-lehden mieskuvasta
 • Kanniainen, Tiina (2014)
  "Sosiaalityö sairaalassa on ihmisten kohtaamista kokonaisuutena." Ohjelmateoria Kainuun uuden keskussairaalan sosiaalityöstä.
 • Kantola, Ville, (2016)
  "Kyl niistä tuli siinä vaiheessa oikeesti aika tärkeitäki". Vanhempien voimaantumiskokemuksia lastensuojelun perhehoidon vanhempi-lapsi sijoituksessa.
 • Karlsson, Milla (2011)
  Lautakuntien uusi tehtävä. Lautakunnanjäsenten kuvaa lastensuojelun sosiaalityöstä.
 • Kasi, Jaana (2014)
  Perhetyötä lastensuojelun avohuollon verkostossa - ammattilaisten näkemyksiä perhetyöstä.
 • Kauppinen, Marja-Liisa (2011)
  Elämäntarinoita maaseudun suurten ikäluokkien naisten huono-osaisuudesta.
 • Kataja, Hanna-Riika (2012)
  Miten yksinäisyys huomioidaan vanhuspoliittisissa strategioissa?
 • Katajamäki, Riitta (2010)
  Onko viimesijaisesta tulossa ensisijaista? Huoli, riski ja puuttuminen lastensuojeluilmoituksissa.
 • Kero, Merja (2014)
  Auttajan työolot jäässä. Tutkimus auttamistyötä tekevien työoloista Ulla-Lena Lundbergin teoksen pohjalta.
 • Kivelä, Eija (2012)
  Naisten kokemuksia ja näkemyksiä kuntouttavasta työtoiminnasta.
 • Kiiveri, Merja (2008)
  "En olisi selvinnyt ilman kuntoutusta". Narratiivinen analyysi  työkykyä ylläpitävään valmennukseen osallistuneiden kuntoutujien yksilöllisistä kokemuksista.
 • Kinnunen, Satu ja Äijälä, Nina (2012)
  "En haluu olla riesa enkä sosiaalipummi" - Tutkimus osallisuudesta ja kehittämistarpeista kuntouttavassa työtoiminnassa.
 • Kokkaret, Marjo ja Nurkkala, Päivi (2012)
  Sosiaalityön profession asema kunnallisten hyvinvointipalvelujen rakennemuutoksessa.
 • Korkala Mirja (2014)
  Tunnustuksen saaminen perheen sisäisessä adoptioprosessissa - Sateenkaariperheiden kokemuksia adoptioneuvonnasta
 • Kortemäki, Virpi (2012) 
  Itsemääräämisoikeus omassa kämpässä : tutkimus kehitysvammaisten henkilöiden asumisyksiköistä
 • Kosola, Heli (2015)
  Lastensuojelutarpeen selvityksen toimintakäytännöt. Väli-Suomen käytännöt.
 • Kuiri, Pia (2014)
  Kun äiti käyttää väkivaltaa: Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä.
 • Kotimäki, Tuula (2014)
  Sosiaalisesti kestävää kehitystä - kestävästi kehittävää sosiaalityötä.
 • Kujala, Anne (2009)
  "On paljon erilaisia toimintoja ja jokainen voi valita mieleisensä". Kuudesluokkalaisten käsityksiä osallistumisesta.
 • Kuparinen, Anniina (2015)
  "Eka se oli siistii, mut kyl se hauskuus aika nopeesti loppu" Aikuisten huumeiden käyttäjien tarinoita nuoruudestaan.
 • Kuronen, Päivi (2014)
  Vanhempien kokemuksia vuorovaikutusterapiasta
 • Kääntä, Jaana (2012)
  Elämä uusiksi. Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan elämänmuutokseen.
 • Laine, Johanna (2016)
  Voimauttavaa valokuvausta ja äitien tarinaa. Toimintautkimus A-klinikalla asioivien äitien ryhmätoiminnasta.
 • Laine, Ulla (2016)
  On kallista olla köyhä. Yhteiskunnalliset epäkohdat ja yhteiskuntakritiikki punkrocklyriikoissa.
 • Lampela, Maarit (2013)
  Elämän Don Quijotet : kokemuksia työikäisenä muistisairauteen sairastumisesta
 • Lehtilä, Anita (2013)
  "Koulutus oli työn ohessa mahdollista" : kokemuksia sosiaalityön maisteriopinnoista Kokkolassa
 • Lillhonga, Tarja (2014)
  Moniammatillisen asiantuntijaryhmän merkitys lastensuojelutyössä
 • Lillrank, Helinä (2012)
  Äitinä olemisen oikeutus : fenomenologis-hermeneuttinen tapaustutkimus äidin kokemuksista lapsen huostaanoton jälkeen
 • Lindroos, Ismo (2013) 
  Työttömästä toimijaksi : asukastalotoiminta mahdollistajana
 • Lindroos, Sanna (2015)
  Murheellisten laulujen maa. Köyhien lapsiperheiden elämäntilanteet ja suhtautuminen yhteiskunnan palvelujärjestelmään.
 • Lindström, Hanna (2009)
  Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen vaikutukset sosiaalipalveluihin. Tutkimus sosiaalipalveluiden tulevaisuudesta.
 • Lönnbäck, Minna (2012)
  Lapsella on oikeus osallisuuteen ja vaikuttamiseen. Lasten ja nuorten osallisuuden toteutuminen läkisääteisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmien laatimisessa.
 • Malinen, Virva (2015)
  Sosiaalityön julkisuuskuva perhesurmista annetuissa selonteoissa. Diskurssitutkimus sosiaalityön julkisuuskuvasta 2000-luvulla.
 • Makkonen, Minna (2013)
  Asiakasosallisuuden lisääminen lastensuojelun asiakaskirjausten avulla : asiakkaiden kokemuksia lastensuojelutyöstä.
 • Mansikkamäki, Suvi-Tuulikki (2014)
  Äitiys lapsen sijaishuollon aikana. Vertaistukiryhmä selviytymisen tukena.
 • Martonen, Anna-Mari (2015)
  "Oma vanhempi tulee aina ykkösenä" - Sosiaalinen tuki yläasteikäisten tyttöjen uusperhesuhteissa.
 • Matikainen, Anni (2015)
  Valta aikuissosiaalityön asiakassuunnitelmissa.
 • Maunus, Gjuzel (2015)
  Tunnustamisesta osallisuuteen. Sosiaalialan monikulttuuristuminen. Mahdollisuuksia ja esteitä.
 • Meskanen, Katariina (2015)
  Vaikea vanhemmuus, vaarallinen nuoruus. Pahoinvointi ja sosiaalisen ongelman rakentuminen kuntien lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmissa.
 • Murtomäki, Maria (2009)
  Ylivelkaantuminen ja pikavipit. Sininauhaliiton jäsen- ja yhteistyöjärjestöissä työskentelevien käsityksiä ylivelkaantuneiden asiakkaidensa elämänhallinnasta ja selviytymismahdollisuuksista.
 • Myllykangas, Anne (2009)
  Mikä auttaa masennuksessa? Sosiaalinen tuki nuorten mielenterveysasiakkaiden selviytymistarinoiden näkökulmasta.
 • Myllymäki, Sanna (2014)
  Vanhusten näkemyksiä itsemääräämisoikeuden toteutumisesta kotihoidossa.
 • Mäkelä, Iina (2009)
  Tilaa kotona ja sydämessä. Perhesijoitus kiintymyssuhteiden ja korjaavien kokemusten näkökulmasta.
 • Mäkelä, Katja (2013)
  Vanhuus ilman vallankaappausta. Etnografinen tapaustutkimus tanskalaisesta vanhainkodista.
 • Mäkelä, Minna (2009)
  Dialoginen työmenetelmä. Lastensuojelun verkostopalaverikäytännön analyysi.
 • Mäki-Fossi, Satu (2014)
  Sosiaalityössä viihtyjät. Työssä viihtyminen sosiaalityöntekijöiden valokuvaamana.
 • Mäkinen, Tarja (2014)
  Kulttuurinen ylirajaisuus: työkaluna pakolaisina Suomeen muuttaneiden kanssa tehtävässä sosiaalityössä
 • Niemelä, Nina (2013)
  "Elämä on". Nuorten aikuisten elämää heidän kuvaamanaan.
 • Niinimäki, Asta (2011)
  "Meidän vaikeudet on hitsannut meitä yhteen semmosella tosi hyvällä tavalla" - Psyykkisesti oireilevan pariskunnan selviytyminen arjessa.
 • Nordström, Eva (2013) 
  "Olisi enemmän annettavaa, jos asiaan pystyisi kunnolla paneutumaan" : tutkimus lastensuojelutarpeen arvioinnista.
 • Pellinen, Riitta (2011)
  "Joskus tuntuu kuin eläisin keinuen aalloilla" Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia sairauden vaikutuksista arkeen.
 • Penninkangas, Tanja (2012)
  Lastensuojelu osana lapsuutta : asiakkaiden näkemyksiä lastensuojelun avohuollon tukitoimien vaikuttavuudesta.
 • Pukkila, Reetta (2014)
  Vanhusten ympärivuorokautisen hoitokulttuurin muutokset. Tapaustutkimus Kontulan monipuolisen palvelukeskuksen arviointi- ja kuntoutusosaston hoitoketjuista ajalla 2007-2013.
 • Puotinen, Sanna (2008)
  "Jos olisin koulukuraattori..." Yhdeksäsluokkalaisten näkemyksiä koulun sosiaalityöstä.
 • Putila, Kaisa (2010)
  Vanhoillislestadiolaisnaisten kokemuksia parisuhdeväkivallasta irtautumisesta.
 • Rajalin, Johanna (2009)
  Vertaistuki vai viralliset verkostot? Kehitysvammaisten lasten perheiden tukeminen.
 • Ranta-aho, Tiina (2014)
  Kehitysvammaisen lapsen vanhempien näkökulma palvelujärjestelmän tarjoamasta tuesta.
 • Rantamäki, Niina ja Witick, Tanja (2008)
  Yhdistystoiminnan nykyhaasteet. Tutkimuskohteena keskipohjalaiset sosiaali- ja terveysalan yhdistykset.
 • Ranta-Nilkku, Minna (2010)
  Muurissa on portti siviiliin. Rangaistuslaitoksen sosiaalityö vangin näkökulmasta.
 • Raunio, Sirpa (2013)
  Asiakkaan osallisuutta etsimässä. Voimavarat ja vahvuudet lastensuojelutarpeen selvitysten teksteissä.
 • Rautakorpi, Kaija (2010)
  Arviointi osana kuntouttavan työtoiminnan voimaantumisprosessia. Voidaanko ihmisen voimaantumista havainnollistaa ja arvioida?
 • Rautio, Päivi (2013)
  "Susta ei ikinä tuu mittään." Sijaishuollossa eläneiden aikuisten naisten tarinoita.
 • Rehn, Mirva (2012)
  Moninainen sosiaalityön johtajuus. Sosiaalityön johtaminennyt ja tulevaisuudessa.
 • Rewell, Pirjo (2013)
  Kirjoituksia epäoikeudenmukaisuudesta - Työtön sosiaalisen median keskustelupalstalla.
 • Rinkinen, Mia ja Savela, Saana (2012)
  Lapsen etu. Sosiaalityöntekijöiden tulkinnat lapsen edusta sijaishuollon päätöksissä.
 • Riski, Anneli (2008)
  Mikä sosiaalipäivystys? Tekstianalyyttinen tutkimus seutukunnalisen sosiaalipäivystyksen puhunnasta.
 • Ristimäki, Päivi (2011)
  Lapsen etu vastaanottotoiminnan sosiaalityössä.
 • Ropponen, Mira (2016)
  Kokemuksia osallistavasta asiakassuunnitelmaneuvottelusta.
 • Ruotanen, Lauri (2008)
  Sosiaalityön osallisuus elämändraamassa maaseudulla. Etnografinen tutkimus maaseudun sosiaalityön erityispiirteistä.
 • Ruuska, Salla (2013)
  "Panoksena elämä". Tarinoita peliriippuvuudesta.
 • Saarela, Leila (2015)
  Aina stiä jotain korjattavaa löytyy". Iäkkään ihmisen hoivapolku omaisten kertomana.
 • Salenius, Paula (2009)
  Mielenterveyskuntoutujien klubitalo. Kuntoutujien osallisuuden kokemukset, vertaistuki ja identiteetin muotoutuminen klubitaloyhteisössä.
 • Salmela, Marju (2012)
  Maahanmuuttajien kokemuksia sopeutumisesta suomalaiseen yhteiskuntaan
 • Salminen, Elina (2014)
  Sovittelun monet kasvot
 • Salovaara, Pia (2014)
  "Äitienpäivänä olen nöyrän kiitollinen." Tahaton lapsettomuus adoptioäitien kokemana.
 • Sandstedt, Camilla (2008)
  "Är socialarbetaren i en jämlik dialog med de medikala experterna?"
 • Saranpää, Anne (2014)
  Kuolevan kohtaaminen sosiaalityössä. Kokemuksia syöpäsairaiden kohtaamisesta ja sosiaalityön asiantuntijuudesta.
 • Sariola, Satu (2014)
  Sijaisvanhemmuus tuntoina ja tarinoina: Narratiivinen tutkimus perhehoidon haasteista ja arjen sankareista.
 • Sarkkinen-Vuorinen, Sanna (2014)
  Yhdyskuntatyötä Koivuhaassa. Sosiaalihistoriallinen tutkimus yhdyskuntatyöstä Kokkolan kaupungin sosiaalityön toimintana vuosina 1977-1992.
 • Seppelin-Kivelä, Satu (2011)
  Asunnottomuus paikallisena ilmiönä. Tapaustutkimus sosiaalityön näkökulmasta.
 • Seppä, Helena (2013) 
  Työpaja nuorten kokemana : etnografinen tapaustutkimus verkostomuotoisesta työpajatoiminnasta
 • Shimada, Midori (2009)
  Fertility rate decline in japan from the perspective of gender inequality and social problems of modern japanese family.
 • Sipilä, Paula (2008)
  Veteraanien hyvinvoinnin osatekijät sosiaalityön näkökulmasta Reisjärvellä.
 • Sipola, Taina (2016)
  Sosiaalityöntekijöiden puhetavat lapsen kaltoinkohtelun asiakirjoissa - diskurssitutkimus lastensuojelutarpeen selvitysten yhteenvedoista.
 • Sorvoja, Liisa (2009)
  Palkkatyö onnen tuo? Tutkimus alle 25-vuotiaiden kouluttamattomien nuorten identiteetistä, arjesta ja suhteesta viranomaisiin.
 • Sulkakoski, Sonja (2012)
  Ikääntyneet osallisena kehittämistyössä : kokemuksia Kampraatti-toimintamallin kehittämisestä
 • Syvävirta, Päivi (2009)
  Lukion kuraattorityö nuorisososiaalityönä. Osallistava käytäntötutkimus.
 • Ström, Aija (2009)
  Ikääntyvät ja alkoholitoimijuus. Kvalitatiivinen tutkimus ikäihmisten alkoholinkäytöstä.
 • Telkki, Heidi (2015)
  Ikkunoita arkeen. Lastensuojelun asiakkaana olevien monilapsisten perheiden äitien kokemuksia arjesta ja tuen tarpeista.
 • Tervamäki, Riitta (2015)
  Vara elää. Ikäihmisten kokemuksia köyhyydestä ja oikeudenmukaisuudesta.
 • Tervo, Sirpa (2012)
  "Jonku knassa niinku jutteli ja yhessä teki." Tutkimus kuntouttavan työtoiminnan vaikutuksista 17-29 -vuotiaan kainuulaisen nuoren elämässä.
 • Terämä, Anne-Marie (2013)
  Monitaituri ja kumppani: Tutkimus valtion koulukotien erityistyöntekijöiden tehtävistä ja rooleista.
 • Tiitinen, Eveliina (2011)
  Hevonen yhdistää, talliyhteisö kasvattaa. Yhteisöllisyyden merkitys sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa.
 • Timonen, Johanna (2010)
  Nopea reagointi ja strukturoitu työote lastensuojelutarpeen selvityksessä - sosiaalityön käytäntötutkimus.
 • Tolonen, Laura (2015)
  Orjatyötä vai osallisuutta. Tutkimus osallistavasta sosiaaliturvasta ja sen tavoitteista.
 • Tuokko, Saila (2014)
  Ei mitään hätää: Nuoret ja työttömyyden vaikutukset Marie Jahodan deprivaatioteorian valossa.
 • Tuomivirta, Sari (2015)
  "Ne ei oikeen ymmärrä, mitä se on olla täällä maalla". Aikuissosiaalityön asiakkaiden kokemuksia kuntaliitoksen aiheuttamista muutoksista sosiaalipalveluissa.
 • Vainionpää, Maria (2015)
  "Kun muu työ keskeytyy". Sosiaalityön asiantuntijuus kriisitilanteiden tarinoissa.
 • Vartiainen, Jenni (2014)
  "Enemmän just semmonen ongelmalista, kuin että mitä hyvää sussa tilanteessas on". Nuoret aikuiset kanssakertojina aikuissosiaalityön tilannearvioita tutkittaessa.
 • Viiala, Sirkka (2010)
  Lasten ja nuorten hyvinvointipalvelut puntarissa. Kuntalaisten mielipiteitä lasten ja nuorten hyvinvoinnista Kangasalla.
 • Viitasalo, Krista (2011)
  Työtä vai jotain muuta? Maahanmuuttajien kotoutumisen monet kasvot.
 • Westerback, Susanne (2008)
  Dokumentering: ett arbetsverktyg i barnskyddsarbetet? Tolv socialarbetares tankar om dokumentering inom barnskyddet.
 • Wiik-Kortell, Maria (2007)
  En annan slags tredje åler. Erfarenheter hos medlemmarna i en jämlikegrupp vars barnbarn är barnskyddsklienter.
Jaa |
Ilmoittaudu koulutukseen!

Ajankohtaisimmat koulutukset ja niiden ilmoittautumisajat löydät etusivulta.