Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Sosiaalityön maisteriopinnot

tekijä: sanna virolainen — Viimeisin muutos maanantai 14. maaliskuuta 2016, 10.48
Hakuohjeet sosiaalityön maisteriopintoihin
"Opintojen myötä ammatti-identitettini on kasvanut ja olen entistä enemmän sitä mieltä, että sosiaalityön tekeminen on haasteellista asiantuntijatyötä, josta olen ylpeä!"

Kokkolan yliopistokeskus sosiaalityön aikuisopintoina työn ohessa opiskeltavat maisteriopinnot johtavat yhteiskuntatieteen maisterin tutkintoon pääaineena sosiaalityö. Maisterin tutkinnon myöntää Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Koulutus antaa pätevyyden sosiaalityöntekijän virkoihin. Kelpoisuusvaatimuksena (laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005) sosiaalityöntekijän tehtäviin on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Lisäksi maisteriopinnot antavat kelpoisuuden tohtoriopintoihin ja tutkijan työhön.

Toimintaperiaatteena on opiskelijalähtöisyys sekä tiivis yhteys sosiaalityön käytäntöihin ja sosiaalisiin ongelmiin. Opetus on suunniteltu työssäkäyville aikuisopiskelijoille. Ns. sulautuvan opetuksen menetelmissä yhdistyy esimerkiksi lähijaksoja, etäopiskelua, verkko-opetusta ja itseopiskelua.  Opintojen lähijaksot Kokkolassa toteutetaan perjantaisin ja lauantaisin. Lähiopetusviikonloppuja maisteriopintojen aikana on noin 10.

Sosiaalityön maisteriopintojen sisällössä painottuvat sosiaalityön yhteiskunnallisen tehtävän ja vaativan auttamistyön syventäminen, johtamisopinnot sekä sosiaalityön teoreettinen ja tutkimuksellisen kehittäminen. Erityisesti panostamme pro gradu -tutkielman ohjaamiseen. Aikuisopintojen läpikulkevana ajatuksena on työelämälähtöisyys ja tukeva tutkimuksellisuus.  Opetuksen yhteistyöverkostoja rakennettaessa on pyritty tunnistamaan työelämän ja alueen erilaisia tarpeita, jotta opiskelijan olisi mahdollista laajentaa tai painottaa osaamistaan esimerkiksi sosiaalityön tutkimus- ja kehittämistoimintaan, kolmannen sektorien ja järjestöjen toimintaan tai sosiaalialan yrittäjyyteen.

Sosiaalityön opetus Jyväskylässä:
Jyväskylän yliopiston sosiaalityön yksikkö

Sosiaalityön yliopistokoulutusten valtakunnallinen yhteistyöverkosto Sosnet

Jaa |
Ilmoittaudu koulutukseen!

Ajankohtaisimmat koulutukset ja niiden ilmoittautumisajat löydät etusivulta.