Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Julkaisut, Kari Ilmonen

tekijä: Kati Komulainen Viimeisin muutos maanantai 25. huhtikuuta 2016, 13.32

Kari Ilmonen, Yliopistotutkija, YTT, dosentti, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Senior researcher, PhD, University of Jyväskylä, Kokkola University Consortium Chydenius
CV

JULKAISUT/ PUBLICATIONS 25.4.2016 (Kari Ilmonen)

 

1. Artikkelit /Articles (referee)

The role of culture in regional development work – changes and tensions. In Harnessing place branding through cultural entrepreneurship. Frank M. Go, Arja Lemmetyinen & Ulla Hakala (ed.). Palgrave Macmillan 2015, 79-95.

Muuan diskurssianalyysi. Esimerkkinä Chydenius-Instituutin vaikuttavuustutkimus. Teoksessa Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Juhani Aaltola & Raine Valli (toim.). PS-Kustannus. Juva 2010, 127-142. 3. uudistettu ja täydennetty painos.

Kulttuuri ja aluekehittäminen. Konflikteja ja kommunikaatiota. Teoksessa Kulttuurituotanto. Kehykset, käytäntö ja prosessit. Maarit Grahn & Maunu Häyrynen (toim). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki 2009, 44-61.

Populärmusikens kulturpolitiska status i Finland. Yrkesutbildningen i fokus. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift 2004 (7: 1), 105–122.

Populaarimusiikin aseman muutos kulttuuripolitiikassa. Julkinen tuki, koulutus ja koulutustarpeet. Kulttuurintutkimus 2004 (21: 1), 5–16.

Social motivation for waste disposal. Outline of a proposal for research in the Kvarken region. In Reflections on the Kvarken region. Prospects for a cross-border region within the European Union. Hannu Katajamäki (ed.). University of Vaasa. Levón Institute. Publications 2003/102, 38–45.

Eräs tie diskurssianalyysiin. Teoksessa Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Juhani Aaltola & Raine Valli (toim.). PS-Kustannus. Jyväskylä 2001, 100-115.

Rahat tai henki! Kulttuuria koskevat ristiriitaiset hyötydiskurssit 1990-luvulla. Teoksessa Perinnettä vai bisnestä? Kulttuurin paikalliset ulottuvuudet. Sulevi Riukulehto (toim.). Atena Kustannus. Jyväskylä 2001, 222-231.

Kulturens nyttodimensioner och verksamhetsförutsättningar i dominerande och marginella diskurser. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift 1998 (1: 1), 85–101.

Regionalkulturens sociala dimensioner – på väg mot ett kulturellt klassamhälle? I boken Norden utfordes – internasjonaliseringens mange regionale ansikter. Rapport fra en konferanse i Hillerød. NordREFO, København 1993, 312–320.

Kulturtjänsterna vid välfärdsmodellens omdaning. I boken Kulturens brug eller misbrug. Om kultur og regionaludvikling i Norden. Mål. Erfaringer. Muligheder. Peter Duelund (ed.). NordREFO, København 1993, 76–98.

Den rationelle kultur – cementering eller frigørelse? I boken Kulturens spændetrøje. Om kultur og kulturforskning i Norden. Peter Duelund (ed.). NordREFO, København 1992, 168–177.

Järjestys kaaos järjestys. Nousevatko uudet pilarit kulttuurin suunnittelussa? Kulttuurintutkimus 1991 (8: 3), 16–21.

 

 

2. Muut artikkelit (kokoomateoksissa, aikakausilehdissä tai painettu kongressijulkaisuissa /Articles in edited books or congress publications

Pohdintoja historian ja kulttuuriperinnön käytöstä. Teoksessa Luovuuden lähteillä: välähdyksiä keskipohjalaisesta kulttuurista. Anni Saari (toim.). Suomen kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahasto 2015, 38-42. http://siirto.kosila.fi/skr/#/article/38/page/1-1

Ilmonen Kari & Luoto Ilkka: Maaseudun paikkaperustainen kehittäminen kulttuurin, hyvinvoinnin ja yrittäjyyden näkökulmasta. Maaseutu 2014 -barometri. Työ- ja elinkeinoministeriö 2015. 

http://www.tem.fi/alueiden_kehittaminen/kansallinen_alueiden_kehittaminen/maaseutupolitiikka/maaseutubarometri/maaseutu_2014_-barometri/maaseudun_paikkaperustainen_kehittaminen_kulttuurin_hyvinvoinnin_ja_yrittajyyden_nakokulmasta

Genius loci – organisation and productisation of rural cultural heritage.  In Innovation and value creation in experience-basd tourism. Frank Lindberg (ed.). The 22nd Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research. Bodø & Lofoten Islands 24.-27.9.2013. Abstract book, 131.

Ilmonen Kari, & Niemi Kristiina: Chydeniuksen virtapiirissä. Teoksessa Oppiva alue, menestyvä alue.  Juhlakirja professori Seija Virkkalan 60-vuotispäiväksi. Ilkka Luoto, Hannu Katajamäki & Niklas Lundström (toim.). Acta Wasaensia 2013/275. Aluetiede 12. Vaasan yliopisto, 1-7.

Ensikohtaamisia. Teoksessa Maaseutu, yliopisto ja yhteiskunta. Juhlakirja professori Hannu Katajamäen 60-vuotispäiväksi. Niklas Lundsröm & Seija Virkkala (toim.). Acta Wasaensia 2012/264. Aluetiede 11. Vaasan yliopisto, 9-10.

Kriittistä harmoniaa – Haastateltavana taiteilija Esa Riippa. Maaseudun uusi aika 2011/1, 86-89.

Pääkirjoitus: Monenkirjavasti maaseutukulttuurista. Maaseudun uusi aika 2011/1, 3-4.

Ilmonen Kari & Luoto Ilkka: Maaseutumaiset tapahtumat, festivaalit ja teemaympäristöt. Maaseudun uusi aika 2010/3, 81-82.

Ilmonen Kari, Luoto Ilkka & Rosenqvist Olli: Maaseutumaisen kulttuuritapahtuman olemus, kehitys ja menestys: Luovuutta ja siunattua hulluutta mukana. Kuntalehti 2010/18, 51-54.

Hakala Juha & Ilmonen Kari: Saatesanat. Teoksessa Mikko: Tahtoa ja taitoa. Mikko Viitasalon juhlakirja. Juha Hakala, Kari Ilmonen, Anne Jokela & Päivi Vuorio (toim.). Jyväskylän yliopisto. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Kokkola 2010, 5-7.

Culture as an element in regional development. In Perspectives on cultural rural. Ilkka Luoto & Olli Rosenqvist (ed.). Rurality as a cultural product – Pre-conference symposium in Kokkola Finland, 16th–17 th of August 2009. University of Jyväskylä. Kokkola University Consortium Chydenius 2009. Abstract book, 22. 

Kulttuurin ja aluekehittämisen jännitteet ja mahdollisuudet. Teoksessa Yhteiskuntamaantieteen maailma. Seija Virkkala & Riitta Koski (toim.). Vaasan yliopiston opetusjulkaisuja 2009/59. Aluetiede 5. Vaasan yliopisto, 80-90.

Vierivät vai sammaloituvat seniorit? Maaseudun uusi aika 2007/3, 72-74.

Kuka lainaa hatun? Universitas Chydenius 2006/1, 5.

Seniorkonsulter som resurs för landsbygdskulturen – forskningsprojekt. Den andra nordiska konferensen för kulturpolitisk forskning. Högskolan Borås 2005. Abstrakt bok, 61–62.

Kulttuuri kehittäjän työkaluna. Maaseudun uusi aika 2004/3, 57-60.

Dim ja dam – rock ja runous. Poicki. Kirjallisuuden teemanumero. Pohjanmaan taidetoimikunta 2004, 15-17.

Matkatarinalla Joensuuhun. Teoksessa Notkea liike – Pirkkoliisa Ahposen juhlakirja. Antero Puhakka, Minna Suutari & Tedre Silva (toim.). Joensuun yliopiston yhteiskuntapolitiikan tutkimuksia 2003/11, 103-109.

Ett jag byggt av diskurser – som en mosaik? Kulturtidskriften Horisont 2002/2, 19-24.

Pääkirjoitus/ledare. Poicki. Pohjanmaan taidetoimikunta 2002, 2-3.

Keskipohjalaisesta mielenmaisemasta ja identiteetistä. Teoksessa Tietoa ja tunnetta maakunnasta. Keski-Pohjanmaan tiedepäivä 2001. Esa Heino, Teppo Rekilä & Jyrki Kangas (toim.). Kannus 2002, 75-76.

Reunamerkintöjä taiteen tehtävistä. Esipuhe antologiassa Niin että maailma raikaa. Pränttärit 1998, 5-8.

Ilmonen Kari & Kaipainen Jouni: Lohtajan musiikkijuhlat tutkimuksen valossa. Teoksessa Lohtajan musiikkijuhlat 20 vuotta. Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlat ry. Kokkola 1998, 101-104.

Kulttuuripolitiikan provinsiaaliset kamppailut. Teoksessa Pieni kulttuurikirja. Juhlateos suomalaiselle kulttuurille ja luovuudelle. Henri Terho et al. (toim.). Otava. Keuruu 1997, 407-419.

”Puhdas estetiikka” - eliitin kulttuuripolitiikkaa? Kirjallisuuslehti Sanat-Skrivet. Marraskuu 1997.

Uusliberalismin avara hymy vuonna 2020. Artikkeli Like Uutisissa (Viileä kulttuurilehti) 1995/2.

Taide ja tämänpuoleiset kahleet. Botnia Art. Vaasan läänin taidetoimikunnan julkaisu 1995.

Kulttuuristrategiat ja taiteilijat. Teoksessa Maakunta ja visio. Chydenius-Instituutti 1995. Kokkola.

Ilmonen Kari & Kaipainen Jouni: Musiikkijuhlien henki ja aine Keski-Pohjanmaalla. Arsis 1995/3, 22-26.

Keskipohjalainen kulttuuri merkkeinä, jotka syttyvät ja sammuvat kuin punaiset tähdet? Kyrönmaa XV. Eteläpohjalaisen osakunnan julkaisu. Jussi Aittoniemi et al. (toim.). Helsinki 1993, 49-58.

Liukeneeko kaikki markkinatalouden strategioihin? Arsis 1992/4, 13-16.

 

 

3. Monografiat /Monographs

Kulttuuriperintö maaseudun matkailuyritysten tuotteissa ja palveluissa. Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Kokkola 2016. http://issuu.com/unichydenius/docs/978-951-39-6628-7

Genius Loci: paikan henki historiallisella Keski-Pohjanmaalla. Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Kokkola 2014. http://issuu.com/unichydenius/docs/gl

Ilmonen Kari, Luoto Ilkka & Rosenqvist Olli: Maaseutumaisen kulttuuritapahtuman olemus, kehitys ja menestys. Kymmenen kehityskertomusta Suomesta, Skotlannista, Norjasta ja Uudesta-Seelannista. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 2010/4. Helsinki.

Ilmonen Kari, Junkala Pekka & Järvelä Pirkko: Kulttuuri ja liikunta alueen voimavarana. Keski-Pohjanmaan liiton kulttuuri- ja liikuntastrategia 2007-2015. Keski-Pohjanmaan liitto 2006. http://www.keski-pohjanmaa.fi/tiedostot/Kulttuuri-_ja_liikuntastrategia.pdf

Soittajille soppaa. Koulutuksen haasteet rytmimusiikissa. Like Kustannus 2003. Helsinki.

Keskipohjalainen kulttuuri tietoverkkoihin. Chydenius-Instituutin selosteita ja katsauksia 2002/39. Kokkola.

Chydenius-Instituutti alueensa tuotantovoimana. Instituutin vaikuttavuus sidosryhmien näkökulmasta. Chydenius-Instituutin tutkimuksia 2000/3. Kokkola.

Kulttuuri alueen käyttövarana. Kulttuuripolitiikan hallitsevat ja marginaaliset diskurssit Keski-Pohjanmaalla. Väitöskirja. Joensuun yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja 1998/32. Kokkola.

Ilmonen Kari, Kaipainen Jouni & Tohmo Timo: Kunta ja musiikkijuhlat. Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut 1995/6. Gummerus. Jyväskylä.

Yliöt kainalossa. Kulttuuripolitiikkaa maakuntalehdessä. Chydenius-Instituutin selosteita ja katsauksia 1995/8. Kokkola.

Taide ja hyvä kaupunki. Chydenius-Instituutin tutkimuksia 1994/4. Kokkola.

Kulttuurin strategiat. Tutkimus keskipohjalaisten kulttuuriarvostuksista. Chydenius-Instituutin tutkimuksia 1994/1. Kokkola.

Kulturkonsumtion och kulturvärderingar i Mellersta Österbotten. Chydenius-Institutets rapporter och artiklar 1992/5. Karleby.

Kulttuuripalvelujen käyttö ja kulttuuriarvostukset. Chydenius-Instituutin tutkimuksia 1992/5. Kokkola.

Pelimannikulttuuri ja moderni maaseutuyhteisö. Chydenius-Instituutin julkaisuja 1986/18. Kokkola.

 

4. Toimitetut kokoomateokset /Edited books

Ilmonen Kari, & Soini Katriina: Lehden teema Moniulotteinen maaseutukulttuuri. Maaseudun uusi aika 2011/1.

Hakala Juha, Ilmonen Kari, Jokela Anne & Vuorio Päivi: Mikko: Tahtoa ja taitoa. Mikko Viitasalon juhlakirja. Jyväskylän yliopisto. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Kokkola 2010.

 

 

5. Yliopistojen julkaisusarjat / University series

The role of culture in regional development work – changes and tensions. University of Jyväskylä. Kokkola University Consortium Chydenius 2009. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/22662/978-951-39-3744-7.pdf?sequence=1

Chydenius-Instituutti mukana UniZonin tutkimuspalveluverkostossa. Chynetti nro 11 (15.11.2001). Chydenius-Instituutin verkkojulkaisuja.

Hyvinvointivaltiollisesta kulttuuriteolliseen näkökulmaan – ilman ristiriitoja? Chynetti nro 9 (4.6.2001). Chydenius-Instituutin verkkojulkaisuja.

Chydenius-Instituutin alueellinen vaikuttavuus. Chynetti nro 7 (19.2.2001). Chydenius-Instituutin verkkokulkaisuja.

Är det lönsamt? Om kulturens regionala nyttofunktioner. Chynetti nro 3 (5.6.2000). Chydenius-Instituutin verkkojulkaisuja.

Ilmonen Kari & Luoto Ilkka: Alueellinen kulttuuri tietoverkkoihin. Chynetti nro 4 (5.6.2000). Chydenius-Instituutin verkkojulkaisuja.

Taiteen "hyödyt" kohti bisnespuhuntaa. Teoksessa Osaava maakunta. Chydenius-Instituutin selosteita ja katsauksia 1998/26, 87-90.

 

 

6. Kirja-arvostelut: / Book reviews

Festivaali alueen kulttuuripääoman erisnimenä. Arvostelu Kimmo Kainulaisen väitöskirjasta Kunta ja kulttuurin talous. Kulttuurintutkimus 2006/1, 67-69.

Kunta ja kulttuurin talous. Arvostelu Kimmo Kainulaisen väitöskirjasta Kunta ja kulttuurin talous. Maaseudun uusi aika 2006/1, 76-78.

Nero putoaa taivaalta – vai putoaako? Arvostelu Juha T. Hakalan teoksesta Luova prosessi tieteessä (Gaudeamus 2002). Sosiologia-lehti 2003/3, 239-240.

Tiedemaailmassa yksilön lahjakkuus ei riitä. Arvostelu Juha T. Hakalan teoksesta Luova prosessi tieteessä (Gaudeamus 2002). Keskipohjanmaa-lehti 7.12.2002, 9.

 

 

 

7. Sanomalehtiartikkelit /Articles and columns in newspapers

Maaseudun kulttuuriperintöä kelpaa esitellä. Maaseudun Tulevaisuus 1.4.2016, 8.

Maaseudun pienyritykset kulttuuriperinnön asialla. Keskipohjanmaa, Kepari 23.1.2016, 8-9.

Paikan henkeä etsimässä ja kokemassa. Lande-lehti 2014, 12. http://www.printbox.fi/flipbooks/malli/lande_fi/

Landsbygdens dragplåster är tystnaden. Österbottens Tidning 11.11.2013, 8.

Hiljaisuusmatkailun mahdollisuudet maaseudulla. Keskipohjanmaa 7.11.2013, 18.

Närturismen är spontan och småskalig. Österbottens Tidning 21.6.2013, 13.

Elämyksellistä lähimatkailua. Keskipohjanmaa 21.6.2013, 16.

Kulturarvet och platsens ande. Österbottens Tidning 18.02.2013, 9.

Kulttuuriperintö ja paikan henki. Keskipohjanmaa 9.12.2012, 16.

Kaksi kaunista kylää vesistön äärellä. Elinvoimainen Ruotsalo. Keskipohjanmaa 13.12.2009. Alioartikkeli.

Kokkola – kulttuuripolitiikan työpaja. Keskipohjanmaa 1.2.2009. Alioartikkeli.

(Post)strategisessa mielentilassa. Nettikolumni 2008. Aluekeskusohjelman kulttuuriverkosto. http://www.rauma.fi/raumanseutu/kulttuuriverkosto/kolumni.htm

Kulttuuri ja liikunta voimavarana. Keskipohjanmaa 29.5.2006. Alioartikkeli.

Kummitteleeko Leo Tolstoi Keski-Pohjanmaalla? Keskipohjanmaa 28.1.2005. Alioartikkeli.

Maaseutukulttuuria yliopistokeskuksessa. Keskipohjanmaa 29.11.2003. Alioartikkeli.

Chydenius-Instituutti ja Merenkurkun tutkimusyhteistyö. Keskipohjanmaa 12.11.2001. Alioartikkeli.

Alue hyötyy Chydenius-Instituutista. Keskipohjanmaa 25.11.2000. Alioartikkeli.

Ilmonen Kari & Luoto Ilkka: Ja kylmä kaapeli heräsi eloon? Keskipohjanmaa 25.1.2000. Alioartikkeli.

Ilmonen Kari & Kaipainen Jouni: Rahako musiikkijuhlien pyhä henki? Helsingin Sanomat 16.7.1995. Yliöartikkeli.

Aikuisen luovuus ja tämänpuoleinen järki. Keskipohjanmaa 28.11.1994. Yliöartikkeli.

Kulttuuripalvelut ja henkinen elinvoima. Keskipohjanmaa 18.11.1994. Yliöartikkeli.

Varjonyrkkeilykin on kehittävää. Keskipohjanmaa 13.6.1994. Yliöartikkeli.

Kulttuuri henkisenä ja taloudellisena tekijänä. Keskipohjanmaa 14.5.1992. Yliöartikkeli.

Hedelmällinen kaaos? Kulttuurin alueellisesta suunnittelusta. Keskipohjanmaa 14.9.1991. Yliöartikkeli.

 

 

8. Kaunokirjalliset julkaisut / Literary publications (runous / poetry)

Merkkien sade (runokokoelma) Like Kustannus 1993

Aamun karpalo (runokokoelma) Like Kustannus 1995

Nevernever (runokokoelma) Like Kustannus 2000 http://www.like.fi/kirjat/tekijoittain/10825/i

Lyhtyjä lakeuksilla (runokokoelma) Länsirannikko 2009

http://www.lansirannikko.kpnet.com/lyhtyja_lakeuksilla.htm

Kuollut puu, elävä oksa (runokokoelma) Länsirannikko 2014 http://www.lansirannikko.kpnet.com/kuollut_puu_2014.htm

 

 

9. Musiikilliset julkaisut / Musical publications (www.stpetersaari.fi)

Fantasia: Fantasia (LP – Hi-Hat 1975)

St. Petersaari: Tuonelan neito/Ihana tuuli (KokoomaLP Provinssirock – KEMU 1979)

St. Petersaari: Miehen tie/Nuorisoseuran marssi (single – Kompass Records 1979)

St. Petersaari: Näkemiin matkaaja/Uusi alku (single – Kompass Records 1980)

St. Petersaari: Miehen tie (LP – Kompass Records 1980)

St. Petersaari: Tämänkin laulun jälkeen (LP – Kompass Records 1982)

Kari Ilmonen Band: Tammikuun viimeisenä päivänä/Pohjoisen kaupungissa (single – KIB 1991)

St. Petersaari: Miehen tie – kootut levytykset 1980–1982 (CD – Rocket Records 2010)

St. Petersaari: Kello käy (CD – Rocket Records 2013)

 

Jaa |
Ilmoittaudu koulutukseen!

Ajankohtaisimmat koulutukset ja niiden ilmoittautumisajat löydät etusivulta.