Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Sosiaalityön opinnot

tekijä: sanna virolainen — Viimeisin muutos perjantai 29. tammikuuta 2016, 09.53

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukssa sosiaalityötä voi opiskella:

Tutustu erilaisiin opintopolkuihin
Haku maisteriopintoihin

sydän

Sosiaalityön opetus Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa on vakiintunut valtakunnallisesti ainoaksi sosiaalityötä aikuisopintoina pysyvästi tarjoavaksi yksiköksi osana Jyväskylän yliopiston profiilia johtavana aikuiskouluttajana. Olemme käynnistäneet ns. sulautuvan opetuksen kehittämisen sosiaalityön aikuisopinnoissa, jolla haluamme palvella työn ohessa opiskelevia yhä paremmin. Sosiaalityön tutkimus ja opetus profiloituvat yliopistokeskuksessa sisällöllisesti ns. ekososiaaliseen lähestymistapaan eli ihmisten hyvinvoinnin ja elinympäristön kokonaisvaltaiseen tarkasteluun. Siinä on keskeistä kansalaisosallistumisen ja asiakkaiden osallisuuden sekä sosiaalisten verkostojen vahvistaminen.  Professionaalisen sosiaalityön osaamisella ja sosiaalityön tutkimuksella tuetaan kumppanuutta kansalaisten omaehtoisten yhteisöjen, vapaaehtoistoiminnan ja yhteiskunnallisten yritysten kanssa.

Yliopistollisen sosiaalityön koulutus tähtää sosiaalityön vaativaan asiakastyöhön, yhteiskunnalliseen kehittämis- ja muutostyöhön, tutkimukseen ja laaja-alaisiin sosiaalityön asiantuntijatehtäviin. Sosiaalityö tutkimuksena, opetuksena ja käytännön työnä edistää sosiaalisista ongelmista kärsimään joutuvien ihmisten ja ryhmien toimintakykyisyyttä.  Ammattina sosiaalityö toimii ja vaikuttaa useimmiten osana sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelujärjestelmää. Tutkimusalana sosiaalityö kohdistuu mm. sosiaalisiin ongelmiin, sosiaalipalvelujen talouteen ja hallintoon sekä ammatillisen auttamisen kysymyksiin. Sosiaalisten ongelmien lisääntyminen sekä palvelujärjestelmän monimutkaistuminen ovat luoneet uusia haasteita sosiaalityön tutkimukselle ja opetukselle. Kansainvälistyvä Suomi tekee sosiaalialan työstä kiinnostavaa ja vaativaa.

Sosiaalityötä opetetaan Suomessa kuudessa yliopistossa. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sosiaalityön opetus on osa Jyväskylän yliopiston sosiaalityön opetusta ja noudattaa samaa opetussuunnitelmaa. Yliopistokeskuksen sosiaalityön opetuksen erityisyys on se, että opinnot on suunnattu aikuisopiskelijoille ja ne voidaan suorittaa työn ohessa opiskellen. Opetusmenetelmät on kehitetty työelämälähtöisiksi ja ne ottavat huomioon aikuisopiskelijan työ- ja elämänkokemuksen. Opetuskäytännöissä hyödynnetään uusinta tieto- ja viestintäteknologiaa. Kontaktiopetusjaksot sijoittuvat pääosin perjantai-iltapäivästä la iltapäivään.

Jaa |
Ilmoittaudu koulutukseen!

Ajankohtaisimmat koulutukset ja niiden ilmoittautumisajat löydät etusivulta.