Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutus

tekijä: pertti_hyttinen — Viimeisin muutos keskiviikko 09. maaliskuuta 2011, 16.11

australiaTuotamme tilauskoulutuksia sosiaali- ja terveysalan organisaatioille. Koulutukset suunnitellaan yhteistyössä organisaatioiden kanssa ja räätälöimme ne asiakkaamme tarpeita vastaavaksi. Koulutustuotteiden kehittämisessä teemme yhteistyötä tutkimusyhteisöjen ja täydennyskoulutusta tuottavien organisaatioiden kanssa.

Erityisosaamisalueitamme ovat muun muassa RAI tietojärjestelmään liittyvät aihealueet, ikääntyneen toimintakyvyn arviointi, hoidon suunnittelu, kuntoutumista edistävä hoitotyö, kaatumisen ennaltaehkäisy sekä sopimusohjaus, tilaaja-tuottajamallit ja johtaminen. Järjestämme koulutuksia suomen ja ruotsin kielellä sekä tarvittaessa englannin kielellä.

 

RAI ja kuntoutumista edistävän hoitotyön kehittäminen koti- ja laitoshoidossa

Kohderyhmänä ovat kotihoidon/ laitoshoidon esimiehet ja vastaavat, jotka käyttävät RAI tietojärjestelmää. Koulutuksen tavoitteena on, että esimiehet saavat perustietoa kuntoutumista edistävästä hoitotyöstä, toimintamalleista ja johtamisesta, sekä saavat valmiuksia tukea ja kehittää toimintakykyä edistävää toimintaa omassa organisaatiossa.
Kouluttaja: Pia Vähäkangas TtT


RUG III – luokituksen rakenne ja sen käyttö voimavarojen kohdentamisessa

Kohderyhmänä ovat laitoshoidossa ja kunnissa työskentelevät esimiehet (talousjohtajat, vanhustyön johtajat, ostopalvelusopimuksista vastaavat henkilöt, tuotanto- ja tilaajapäälliköt tai vastaavat henkilöt). Osallistujat saavat tietoa RUG III/34- luokituksen rakenteesta, kustannuspainojen käytöstä sekä luokituksen soveltamismahdollisuuksista hoidon hinnoittelussa, maksujärjestelmän kehittämisessä ja henkilökuntarakenteen suunnittelussa.
Kouluttaja: Magnus Björkgren VTM, FT

KAATUMISRISKIN TUNNISTAMINEN JA KAATUMISEN ENNALTAEHKÄISY KOTIHOIDOSSA

Koulutuksen kohderyhmänä ovat asiantuntijahoitajat, hoitohenkilöstö sekä kuntoutustyöntekijät. Koulutuksen sisältönä on RAI järjestelmän käyttö kaatumisriskin tunnistamisessa, kaatumisen ennaltaehkäisyn toimintamallin kehittäminen ja tulosten arviointi. Koulutusta järjestetään yksittäisinä tai useamman päivän koulutuskokonaisuuksina.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilauskoulutusta koskevat tiedustelut: projektipäällikkö Pia Vähäkangas tai koulutusuunnittelija Petra Lahtonen.

Jaa |
Ilmoittaudu koulutukseen!

Ajankohtaisimmat koulutukset ja niiden ilmoittautumisajat löydät etusivulta.