Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Tietotekniikan hops -ohje

tekijä: sannavir — Viimeisin muutos tiistai 25. tammikuuta 2011, 13.01

Tietotekniikan maisterikoulutuksen hops -ohje

 

 

Miksi HOPS tehdään?        

 
HOPS on tarkoitettu auttamaan opiskelijaa omien opintojen suunnittelussa. HOPSin avulla myös opetusta järjestävä taho saa tietoa tarvittavista kursseista. HOPSien käyttöönoton tavoitteita:

  •  mahdollistaa yksilöllisiä opintopolkuja
  • tukea sitoutumista tehokkaaseen opiskeluun
  • jäsentää opintoja tehokkaammin
  • määritellä tutkintoon kuuluvia opintoja etukäteen
  • tukea opintojen etenemistä opiskelu- ja elämäntilanteiden muutoksissa
  • lyhentää tutkintojen suoritusaikoja
  • tukea opiskelijan työelämä- ja tutkimusvalmiuksien kehittymistä

 

Miten HOPS tehdään?        

 
Maisterikoulutuksessa työskentelevä päätoiminen suunnittelija toimii opinto-ohjaajana ja valmistelee jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisen opintosuunnitelman muodoltaan rajatulle, tutkintorakenteeseen pohjautuvalle paperilomakkeelle yhteistyössä opiskelijan ja tietotekniikan laitoksen HOPS vastaavien kanssa.

HOPSit laaditaan voimassa olevan opetussuunnitelman ja maisterikoulutuksen opetustarjonnan pohjalta ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon opiskelijan omat tavoitteet koulutuksen suhteen. HOPSia tehdessä selvitetään ensin aiemman tutkinnon sisältö ja mahdollisista muista opinnoista saatavat korvaavuudet. Tämän jälkeen laaditaan suunnitelma mahdollisista aiempaa tutkintoa täydentävistä opinnoista sekä maisteritutkintoa varten suoritettavista opinnoista. Pakolliset sivuaineopinnot käydään jokaisen opiskelijan kanssa tapauskohtaisesti läpi opintojen kuluessa.

HOPSit hyväksytetään lopuksi Informaatioteknologian tiedekunnassa, tietotekniikan laitoksella.

                     

HOPSin aikataulu?               

 
HOPS tehdään heti opintojen alussa ja hyväksytetään tietotekniikan laitoksella. HOPSin sisältöä voidaan muuttaa tarpeen vaatiessa missä opintojen vaiheessa tahansa. Tällöin HOPS on hyväksytettävä uudelleen laitoksella.

                     

HOPSiin osallistujat ja vastuut?                 


Opiskelijan lisäksi tietotekniikan maisteriopintojen henkilökunnasta HOPSin käsittelyyn osallistuvat opinto-ohjaaja ja maisterikoulutuksen johtaja. Informaatioteknologian tiedekunnasta HOPSiin osallistuu tietotekniikan laitoksen HOPS vastaava. Yksittäisten kurssien korvaavuuksista opinto-ohjaaja on tarvittaessa yhteydessä kurssien vastuu henkilöihin.

HOPSia voivat tarkastella maisterikoulutuksen hallintohenkilöstö, opiskelija, tietotekniikan laitoksen HOPS vastaava ja tutkinnon hyväksyjä.

                     

HOPSin dokumentointi, säilytys ja hallinnointi                  

 

HOPS tehdään valmiille muodoltaan rajatulle, tutkintorakenteeseen pohjautuvalle paperilomakkeelle.  HOPSista tehdään kolme allekirjoitettua kappaletta; koulutuksen järjestäjälle, tietotekniikan laitokselle ja opiskelijalle. Koulutuksen järjestäjän hallussa oleva kappale säilytetään maisterikoulutuksen toimistossa.

Jaa |
Ilmoittaudu koulutukseen!

Ajankohtaisimmat koulutukset ja niiden ilmoittautumisajat löydät etusivulta.