Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Sosiaalityön hops -ohje

tekijä: sannavir — Viimeisin muutos tiistai 25. tammikuuta 2011, 13.01

HOPS, Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma


Mikä on hops ja miksi hops tehdään?

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (hops) kuuluu keskeisenä osana yliopisto-opintoihin, myös sosiaalityön maisteriopintoihin Kokkolan yliopistokeskuksessa.

Hopsin laatimisen tavoitteena on, että opiskelija saa selkeän käsityksen omista opinnoistaan, tutkintorakenteesta ja maisteriopintojen opetussuunnitelmasta. Suunnitelman tavoitteena on edistää opintojen sujuvaa etenemistä ja seuraamista.

HOPS liittyy myös sosiaalityön tutkintovaatimuksiin. Opiskelijat saavat hopsin tekemisestä opintopisteitä yleisopintojen pakollisiin kohtiin:
YTKY003 HOPS I-vaihe 1 op
YTKY004 HOPS II-vaihe 1 op

 

Korppi eHOPS

Hops perustuu pääaineen tutkintorakenteeseen, jonka pohjalta opiskelija voi tehdä oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Sosiaalityön maisterikoulutuksessa hopsit tehdään Korppi -järjestelmässä olevaan ehops -sovellukseen, johon tutkintorakenne on viety valmiiksi.

Korppi-hopsiin voidaan liittää muita opintoja, kuten sivuaineita ja muissa yliopistoissa suoritettuja opintoja. Hakuvaiheessa ilmoitetut opintotiedot viedään Jyväskylän yliopiston rekisteriin syyslukukauden aikana. Ohjelman avulla opiskelija pystyy seuraamaan opintojensa etenemistä ja muokata opintosuunnitelmaansa.

Korpin Hops -linkin löydät Jyväskyän yliopiston sivulta. Voit kirjautua Korppiin omilla käyttäjätunnuksillasi (sama tunnus kuin yliopiston sähköpostiin sisään kirjautuessa). Korpin pääsivulla on Opintojen suunnittelu -kohta, jolta pääset suoraan opiskelijan hops:in aloitussivulle.

 

Miten hops tehdään?

Sosiaalityön maisterikoulutuksen opiskelijat laativat hopsin opintojensa alussa Korpin ehops-sovellusta käyttäen.

Ne opiskelijat, joilla ei ole vielä kandidaatin (tai maisterin) tutkintoa, voivat sisällyttää hopsiinsa molemmat tutkinnot. Kaikki opiskelijat tekevät vähintään maisteritutkinnon hopsin.

Hopsin laatimiseen ohjeistetaan uusien opiskelijoiden aloitusinfossa. Suositeltavaa on, että hopsin laatimisen jälkeen opiskelija varaa ajan suunnittelijalle (joko puhelinaika tai tapaamisaika), jossa käydään hopsiin liittyvä keskustelu. Hopsiin liittyviä keskusteluja on mahdollisuus käydä muidenkin ohjausta antavien henkilöiden kanssa tarpeen mukaan.

Uusien opiskelijoiden hopsit tulisi olla valmiina sen vuoden loppuun mennessä, kun opinnot on aloitettu.

Hopsin laadinnan eteneminen:
1) Hops koulutustilaisuus (Korppi –opintotietojärjestelmä) opintojen aloitustilaisuuden yhteydessä.
2) Hopsin laatiminen
3) Hops-keskustelu suunnittelijan kanssa
4) Hopsin hyväksyminen

 

Ketkä antavat ohjausta?

Yleinen opinto-ohjaus (tutkintorakenne, eHops-tekniikka): suunnittelija Sanna Virolainen.

Sisällöllinen ohjaus: kaikki yliopistonopettajat, tarvittaessa professori Aila-Leena Matthies.

Mahdolliset korvaavuudet hyväksyy sosiaalityön laudaturin osalta professori, tutkintorakenteen osalta korvaavuudet hyväksytään yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa.

Hopsia voivat tarkastella opiskelija, suunnittelija, hops-ohjaajina toimivat yliopistonopettajat, professori ja osastosihteeri. Kaikki hopsit säilytetään niin, ettei opiskelijan oikeusturva vaarannu.

 

Linkkejä:
Kokkolan yliopistokeskuksen opinto-ohjauksen suunnitelma

 

Jaa |
Ilmoittaudu koulutukseen!

Ajankohtaisimmat koulutukset ja niiden ilmoittautumisajat löydät etusivulta.