Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Laikon hops- ohje

tekijä: sannavir — Viimeisin muutos tiistai 25. tammikuuta 2011, 13.01

 

Luokanopettajien aikuiskoulutuksen HOPS-ohje opiskelijalle

 

Miksi HOPS tehdään?

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemisen kautta opiskelija saa kokonaiskuvan opinnoistaan, opetussuunnitelmasta ja tutkintorakenteesta. Hopsissa otetaan huomioon opiskelijan aiemmat opinnot sekä osaaminen. Hops helpottaa opintojen etenemistä ja sen seuraamista. Opiskelija pohtii kiinnostuksen kohteitaan, tavoitteitaan ja sivuainevalintojaan. Kun tutkintorakenne on opiskelijalle opintosuunnitelmaa tehdessä tullut tutuksi, opiskelija voi rakentaa tutkinnon omien tavoitteidensa mukaisesti.

 

Miten HOPS tehdään?

Alustava HOPS tehdään paperiversiona heti opintojen aluksi henkilökohtaisessa keskustelussa opiskelijan ja amanuenssin tai hops-ohjaajana toimivan opettajan kesken. Myöhemmin, kun korvaavuusasiat on käsitelty, opiskelija tekee lopullisen HOPSinsa käyttäen Korpin eHOPS-sovellusta. Opiskelijat ohjataan sen käyttöön Opintojen suunnittelu –jakson (1 op) yhteydessä

 

HOPSin aikataulu?

Alustava HOPS tehdään heti opintojen alussa tammi-helmikuussa, tarkistetaan ja vahvistetaan maalis-huhtikuulla ja päivitetään syyskuussa puolen vuoden opiskelun jälkeen.

 

HOPSiin osallistujat ja vastuut?

Alustavan HOPSin tekemiseen opiskelijan kanssa osallistuvat amanuenssi ja hops-ohjaajina toimivat opettajat. Korvaavuudet hyväksyy kurssinjohtaja. Amanuenssi tarkistaa ja hyväksyy opiskelijan Korpin eHOPS-sovellukseen tekemän HOPSin tutkintorakenteen osalta. HOPSia voivat tarkastella opiskelija, amanuenssi, kurssinjohtaja, hops-ohjaajina toimivat opettajat ja kurssisihteeri.

 

HOPSin dokumentointi, säilytys ja hallinnointi

HOPSin laadintaan, säilytykseen ja hallinnointiin käytetään Korpin eHops-sovellusta.

Jaa |
Ilmoittaudu koulutukseen!

Ajankohtaisimmat koulutukset ja niiden ilmoittautumisajat löydät etusivulta.