Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Opinto-ohjaus

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos perjantai 20. joulukuuta 2013, 13.50

Ohjaajat

Amanuenssi: Anne Erkkilä, Mari Kiviniemi

 • Opiskelijaksi hakeutuminen ja valintaprosessi
 • Opiskelukulttuuriin ja –ympäristöön perehdytys
 • Tutkintorakenteeseen ja opintoihin perehdytys
 • Hops-ohjaus, korvaavuudet
 • Työjärjestys
 • Ajankohtainen opintoihin liittyvä neuvonta ja ohjaus, opintojen ohjaustilaisuudet
 • Valmistumiseen liittyvä ohjaus
 • Opintojaksovalinnat
 • Puuttuvat opinnot yms.
 • Yleinen tiedotus koulutusohjelmasta

 

Kurssisihteeri: Oili Uusitalo

 • Opiskelijaksi hakeutuminen ja valintaprosessi
 • Käytännöllinen ohjaus opiskeluympäristöön
 • Tiedotus ja neuvonta päivittäisissä toiminnoissa:
  esim. opintorekisteri, kopiointi, välineet
 • Valmistumiseen liittyvä ohjaus
 • Ilmoittautumiset ja maksut
 • Maturiteetit
 • Tutkielmien kansitukseen liittyvä neuvonta

 

Yksikönjohtaja: Raine Valli

 • Opintojen ohjaustilaisuudet
 • Koulutuksellisiin lähtökohtiin ja opetussuunnitelmaan perehdyttäminen
 • Opiskelukulttuuriin perehdytys
 • Korvaavuusmenettely, -periaatteet
 • Hops-ohjaus
 • Lähitulevaisuuden asioiden kokoaminen
 • Palaute / arviointi

 

Kasvatustieteen syventävät opinnot:
Vastuuhenkilö professori Juha Hakala

Tutkielmaopintojen ohjaajat
Juha Hakala, Leena Isosomppi, Kari Kiviniemi, Raine Valli

 • Tutkielmaopintojen kokonaisuuden eteneminen
  • seminaari- ja ohjauskäytännöt
  • aiheen valinta ja aikatauluttaminen
  • tutkielman arviointi

 

Opetusharjoittelun kokonaisvastuu
Yksikönjohtaja Raine Valli

Jaa |
Ilmoittaudu koulutukseen!

Ajankohtaisimmat koulutukset ja niiden ilmoittautumisajat löydät etusivulta.