Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Opinto-ohjaus

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos keskiviikko 02. elokuuta 2017, 09.07

Ohjaajat

Koulutussuunnittelija: Anne Erkkilä, Mari Kiviniemi

  • Opiskelijaksi hakeutuminen ja valintaprosessi
  • Opiskelukulttuuriin ja –ympäristöön perehdytys
  • Tutkintorakenteeseen ja opintoihin perehdytys
  • Hops-ohjaus, korvaavuudet
  • Lukujärjestys
  • Ajankohtainen opintoihin liittyvä neuvonta ja ohjaus, opintojen ohjaustilaisuudet
  • Valmistumiseen liittyvä ohjaus
  • Puuttuvat opinnot yms.
  • Yleinen tiedotus koulutusohjelmasta

 Opintosihteeri: Oili Uusitalo

  • Opiskelijaksi hakeutuminen ja valintaprosessi
  • Käytännöllinen ohjaus opiskeluympäristöön
  • Tiedotus ja neuvonta päivittäisissä toiminnoissa: esim. opintorekisteri, kopiointi, välineet
  • Valmistumiseen liittyvä ohjaus
  • Ilmoittautumiset ja maksut
  • Maturiteetit
  • Tutkielmien kansitukseen liittyvä neuvonta

 Yksikönjohtaja: Raine Valli

  • Opintojen ohjaustilaisuudet
  • Koulutuksellisiin lähtökohtiin ja opetussuunnitelmaan perehdyttäminen
  • Opiskelukulttuuriin perehdytys
  • Korvaavuusmenettely, -periaatteet
  • Hops-ohjaus
  • Lähitulevaisuuden asioiden kokoaminen
  • Palaute / arviointi

 

Kasvatustieteen syventävät opinnot

Vastuuhenkilö professori Juha Hakala

Tutkielmaopintojen ohjaajat
Juha Hakala, Leena Isosomppi, Päivi Perkkilä, Raine Valli

Tutkielmaopintojen kokonaisuuden eteneminen

  • seminaari- ja ohjauskäytännöt
  • aiheen valinta ja aikatauluttaminen
  • tutkielman arviointi

 

Opetusharjoittelut

Kokonaisvastuu yksikönjohtaja Raine Valli

Harjoittelujen vastuuopettajat:

Opetusharjoittelun kokonaisuuden eteneminen harjoittelukohtaisesti:

  • harjoittelun käytännön toteutus
  • arviointipalautteen kokoaminen
Jaa |
Ilmoittaudu koulutukseen!

Ajankohtaisimmat koulutukset ja niiden ilmoittautumisajat löydät etusivulta.