Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Esittely

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos torstai 21. marraskuuta 2013, 10.28

Opettajankoulutus

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius järjestää yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kanssa kasvatustieteen maisterin tutkintoon ja luokanopettajan kelpoisuuteen johtavaa muuntokoulutusta. Koulutus on suunnattu erityisesti avoimen yliopiston väylää hyödyntäville, alaa vaihtaville sekä opetus- ja kasvatusalalla uudelleen suuntautuville opiskelijoille. Koulutusta kehitetään elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti ottaen huomioon sekä opiskelijan yksilölliset että muuttuvan yhteiskunnan tarpeet. Keskeisiä periaatteita koulutuksen toteuttamisessa ovat monimuotoisten opiskelutapojen käyttö sekä opiskelijalähtöisten, avointen ja verkostopohjaisten oppimisympäristöjen kehittäminen.

Luokanopettajien aikuiskoulutukseen otetaan vuosittain 40 opiskelijaa. Koulutukseen valittavilta edellytetään aiempia yliopisto-opintoja ja opettajakokemusta. Opiskelu on päätoimista ja kestää opiskelusuunnitelmasta riippuen 1,5 - 2,5 vuotta.

Tiedustelut
Amanuenssi Anne Erkkilä
Amanuenssi Mari Kiviniemi
Yksikön johtaja Raine Valli

 

Jaa |
kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , ,
Ilmoittaudu koulutukseen!

Ajankohtaisimmat koulutukset ja niiden ilmoittautumisajat löydät etusivulta.