Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Revit

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos perjantai 14. tammikuuta 2011, 15.43
Revitalizing small remote schools for lifelong distance e-learning

Revit-logo

Etäällä kaupunkikeskuksista sijaitsevien eurooppalaisten maaseutu- ja saaristoalueiden asukkailla ei ole mahdollisuuksia osallistua samanlaiseen elinikäistä oppimista tukevaan koulutustarjontaan kuin suurempien kaupunkien asukkailla.

Yhteiseurooppalaisen REVIT-hankkeen tavoitteena on osoittaa käytännössä ja laajemmin sovellettavin esimerkein, että on mahdollista lisätä ja taloudellista toteuttaa syrjässä sijaitsevien maaseutu- ja saaristoalueiden koulutusmahdollisuuksia seuraavien menetelmien avulla:

  • oppilaille ja aikuisille suunnatun modernin etäopetuksen avulla
  • innovatiivisen opetusteknologian ja - metodologisen lähestymistavan avulla
  • muodostamalla etäalueiden pienistä kouluista myös alueen aikuisille avoimia oppimiskeskuksia
  • luomalla partnerisuhteita koulujen, yliopistojen ja muiden koulutusta tarjoavien organisaatioiden välille
  • tuottamalla koulutusmateriaaleja, joita ei alueilla muutoin olisi saatavilla ja joilla on merkitystä myös alueen poismuuton ehkäisyssä

REVIT suunnittelee ja toteuttaa ICT:n monipuoliseen käyttöön pohjautuvia malleja, joissa hyödynnetään uusimpaa etäopetusteknologiaa ja sosiaalisen median (web 2.0) välineitä (blogit,wikit,sosiaaliset verkostot,podcasting) Yliopistokeskus Chydenius ja Veikko Vionojan koulu Kokkolasta vastaavat yhteistyössä REVIT-mallin toteuttamisesta Suomessa.
  
Hanke käynnistyi kick-off kokouksella

Revit kuva1

Revit kuva2
Hankkeen kesto: 2 vuotta
Rahoitus: EU:n LLP Transversal programme
Yhteyshenkilö: Juha Paasimäki
Hanketta koordinoi: Computer Technology Institute (CTI)
Hankkeen kotisivu: http://revit.cti.gr/

Jaa |
Ilmoittaudu koulutukseen!

Ajankohtaisimmat koulutukset ja niiden ilmoittautumisajat löydät etusivulta.