Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Ohjaustahot

tekijä: tinaaspl — Viimeisin muutos torstai 16. helmikuuta 2017, 12.21

Ohjaajat

Ulla Lassi

 • Henkilökohtaisten opintosuunnitelmien (HOPS) ohjaus ja hyväksyntä.
 • Yleinen opintoneuvonta henkilökohtaisissa tapaamisissa.
 • Kurssivalinnat ja puuttuvat opinnot yms.
 • Yleinen tiedotus tutkinto-ohjelmasta.

Tina Asplund

 • Yleinen tiedotus tutkinto-ohjelmasta.
 •  Nettisivut, tilavaraukset, tentit yms.
 •  Aikuisopiskelijoille suunnatut koulutuspalvelut ja uraohjaus

Helena Tirri

 • Kemian tutkinto-ohjelman koulutussuunnittelija
 • Vastaa opinto-ohjauksesta Oulun yliopistossa, kemian tutkinto-ohjelmassa.
 • Opintoihin liittyvät erityisasiat, kuten opintojaksojen AHOT-käytänteet

 Matti Niemelä

 • Kemian tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö
 • Vastaa kemian tutkinto-ohjelmassa opetuksesta ja huolehtii sen toteutumisesta.
 • Opintoihin liittyvät erityisasiat, kuten kemian opintojaksojen AHOT-käytänteet

Kulloisenkin työn ohjaaja esim. työpaikalla tai yliopistossa

 • Opinnäytetöiden ohjaus (kontaktihenkilö yliopistokeskuksessa Ulla Lassi)
 • Maistervaiheen seminaarityöt (kontaktihenkilö Sari Tuomikoski)

Kulloisenkin opintojakson opettaja

 • Jokainen opettaja vastaa oman opintojaksonsa osalta esim., kurssin liittyvistä asioista ja harjoitustyön ohjauksesta.

Tiedotus

Käytössä oleva kirjallinen materiaali

 • Oulun yliopiston luentomateriaalia, ja kurssokohtaiset oppikirjat opinto-oppaan mukaisesti.
 • Kokkolan yliopistokeskuksesta ja Oulun yliopistosta saatava materiaali (esim. opinnäytetöiden ohjeistus, opinto oppaat jne.).

www-sivut

 • Kemian maisteriopintojen nettisivut osana Kokkolan yliopistokeskuksen sivuja.

Tilaisuudet ja teemapäivät

 • Uusien opiskelijoiden tiedotustilaisuudet (soveltuvuuskurssien alkaessa ja varsinaisen opiskelun alkaessa).
 • Tiedotustilaisuuksia tarpeen mukaan vanhoille opiskelijoille.

Muut ohjaustahot

 • Esim. yliopiston opiskelijapalvelut, työelämäpalvelut, kansainväliset asiat, YTHS, jne.Jaa |
Ilmoittaudu koulutukseen!

Ajankohtaisimmat koulutukset ja niiden ilmoittautumisajat löydät etusivulta.