Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kemia ja kemiantekniikan maisteriopinnot

tekijä: Tina Asplund Viimeisin muutos torstai 16. helmikuuta 2017, 12.04
 • Opintopolkusi kemian ja kemiantekniikan maisteriksi riippuu siitä, mitä opintoja olet suorittanut aikaisemmin.
 • Maisteriohjelmaan hakevilta edellytetään jo suoritettua kemian tai laboratorioalan ammattikorkeakoulututkintoa tai aiempaa kandidaatin tutkintoa soveltuvalta alalta.
 • Aiempia opintoja voit lukea hyväksesi siten, että suoritettavaksi jää täydentäviä opintoja ja maisterivaiheen opintoja.
 • Oulun yliopisto myöntää tutkinnot ja tutkinto suoritetaan kemian tutkinto-ohjelman mukaan.

Opiskelu työn ohessakemia.jpg

 • Kemian ja kemiantekniikan maisteriopinnot  Kokkolan yliopistokeskuksessa ovat työn ohella tapahtuvaa aikuisopiskelua, jossa huomioidaan työssäkäyvän ja usein perheellisen opiskelijan tarpeet.
 • Opiskelu toteutetaan monimuoto-opetuksena (nykyaikaiset oppimisympäristöt, luentotallenteet, omatoiminen opiskelu, tentit) ja opiskelija voi tenttiä opintojaksoja Oulussa/Kokkolassa.
 • Opiskelu nivoutuu luontevasti työelämään: tutkimusharjoittelu, projektityöt ja opinnäytetyö voidaan liittää osaksi opiskelijan oman työpaikan kehitysprojekteja.
 • Työn ohessa opiskellen koulutus kestää 3-4 vuotta.

Valmistumisen jälkeen

 • Kemian ja kemiantekniikan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilla henkilöillä on paljon erilaisia työmahdollisuuksia.
 • He voivat sijoittuvat työelämässä erilaisiin esimies-, suunnittelu-, asiantuntija- ja tutkimustehtäviin joko yritysten tai julkisen sektorin palvelukseen (kemistin sv).
 • Osa maistereita toimii myös opettajina (kemian aineopettajan sv).

Opiskelijatarina: Minna Jokinen, Martina Byström (video)

 

Tiedustelut

Jaa |
Ilmoittaudu koulutukseen!

Ajankohtaisimmat koulutukset ja niiden ilmoittautumisajat löydät etusivulta.