Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kemia ja kemiantekniikan maisteriopinnot

tekijä: Tina Asplund Viimeisin muutos perjantai 22. toukokuuta 2015, 10.55
  • Opintopolkusi kemian ja kemiantekniikan maisteriksi riippuu siitä, mitä opintoja olet suorittanut aikaisemmin.
  • Maisteriohjelmaan hakevilta edellytetään jo suoritettua kemian tai laboratorioalan ammatti-  tai ammattikorkeakoulututkintoa tai aiempaa kandidaatin tutkintoa soveltuvalta alalta.
  • Aiempia opintoja voit lukea hyväksesi siten, että suoritettavaksi jää täydentäviä opintoja ja maisterivaiheen opintoja.
  • Oulun yliopisto myöntää tutkinnot ja tutkinto suoritetaan Kemian laitoksen opetusohjelman mukaan.

Opiskelu työn ohessakemia.jpg

  • Kemian ja kemiantekniikan maisterikoulutus Kokkolassa on työn ohella tapahtuvaa aikuisopiskelua, jossa otetaan huomioon työssäkäyvän ja usein perheellisen opiskelijan tarpeet.
  • Opiskelu nivoutuu luontevasti työelämään: tutkimusharjoittelu, projektityöt ja opinnäytetyö voidaan liittää osaksi opiskelijan oman työpaikan kehitysprojekteja.
  • Työn ohessa opiskellen koulutus kestää 3-4 vuotta.

Valmistumisen jälkeen

  • Kemian ja kemiantekniikan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilla henkilöillä on paljon erilaisia työmahdollisuuksia.
  • He voivat sijoittuvat työelämässä erilaisiin esimies-, suunnittelu-, asiantuntija- ja tutkimustehtäviin joko yritysten tai julkisen sektorin palvelukseen.
  • Osa maistereita toimii myös opettajina.

Opiskelijatarina: Minna Jokinen, Martina Byström (video)

 

Tiedustelut

Jaa |
Ilmoittaudu koulutukseen!

Ajankohtaisimmat koulutukset ja niiden ilmoittautumisajat löydät etusivulta.