Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Työoikeusjuridiikkaa kuntaesimiehille 2006

tekijä: anu_rantamaki — Viimeisin muutos keskiviikko 26. tammikuuta 2011, 13.49

Työoikeudelliset kysymykset koskettavat kaikkia työntekijöitä, niin esimiehiä kuin alaisiakin.

Kohderyhmä
Koulutukseen osallistui kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa työskenteleviä esimiehiä sekä muita asiasta kiinnostuneita.

Tavoite
Koulutuksen tavoitteena oli antaa keskeistä tietoa kuntasektorin työoikeusjuridiikkaan liittyvistä asioista sekä perehdyttää kuulijat keskeisiin työoikeudellisiin teemoihin sekä ohjata heidät omatoimiseen tiedonhankintaan oikeudellisissa kysymyksissä.

Sisältö
Esimies työnantajan edustajana – esimiehen vastuut ja velvollisuudet
Mikä asiakirja työsopimus oikein on? - työ-/virkasuhteen alkaminen ja päättyminen
Työajan käytön periaatteita – työaika- määräyksien soveltaminen yleisellä tasolla

Kouluttaja
Työmarkkinalakimies Henrika Nybondas-Kangas, Kunnallinen työmarkkinalaitos

Lisätietoja
Erikoissuunnittelija Paula Kivinen

Jaa |