Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Työnohjaus työhyvinvoinnin edistäjänä 2003-2005

tekijä: anu_rantamaki — Viimeisin muutos perjantai 05. kesäkuuta 2015, 11.55

Työnohjaus työhyvinvoinnin edistäjänä hankkeen lähtökohtana oli henkilöstön osaamisen ja työssä jaksamisen edistäminen Kokkolan ja Pietarsaaren seudulla. Hanketta toteutettiin ajalla 1.8.2003-31.12.2005.

Kohderyhmä
Kaksikielisen hankkeen kohderyhmänä olivat Kokkolan ja Pietarsaaren seutukunnissa ensisijaisesti pk-yritysten sekä myös julkisten organisaatioiden esimies- ja suorittavan tason työntekijäryhmät.

Tavoitteet
Päätavoitteena oli työhyvinvoinnin lisääminen yrityskohtaisella työnohjauksella sekä sitä tukevien asiantuntijaluentojen ja kehittämishankkeiden – työhyvinvointisuunnitelmien – työstämisen avulla. Lisäksi pyrittiin löytämään ratkaisuja yritysten työtilanteiden tuomiin haasteisiin, arvioitiin yritysten työnohjauksen tarvetta ja käyttömahdollisuuksia.

Toteutus
Hanke koostui teemapäivistä ja työhyvinvoinnin eri osa-alueiden asiantuntijaluennoista sekä työhyvinvointisuunnitelmien työstämisestä. Tutorryhmissä yritysten osallistujat verkostoituivat keskenään. Koulutetun työnohjaajan johdolla käsiteltiin valittuja, työhyvinvointiin vaikuttavia asioita. Hankkeeseen osallistui 14 yritystä. Osallistuvien henkilöiden määrä oli 60.

Rahoitus
Pohjanmaan TE-keskus, työvoimaosasto sekä Concordia ja Kosek sekä yritysten oma rahoitus.

 

esrte-keskus_vanhakosekconcordia

Jaa |