Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Osaamisen johtaminen ja kehittäminen 2007

tekijä: anu_rantamaki — Viimeisin muutos keskiviikko 26. tammikuuta 2011, 13.48

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tulevaisuuden haasteet liittyvät ydinosaamisen ylläpitämiseen, henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden varmistamiseen sekä koulutus- ja kehittämistoiminnan suunnitelmallisuuteen. Koulutus toteutettiin syys-joulukuun 2007 aikana.

Kohderyhmä
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius järjesti Kokkolassa moniammatillisen osaamisen johtamista käsittelevän koulutuksen sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivalle keskijohdolle. Koulutukseen osallistui 35 sosiaali- ja terveysalan esimiestehtävissä työskentelevää henkilöä Kokkolan seutukunnan alueelta.

Tavoitteet ja toteutus
Osaamisen johtaminen ja kehittäminen -hankkeen tavoitteena oli tarjota esimiehille tiedolliset ja taidolliset valmiudet osaamisen johtamisen ja osaamisen prosessin hallintaan käytännössä. Koulutuksessa käsiteltiin osaamisen systemaattista arviointia, osaamistarpeiden ennakointia, tarvittavan osaamisen määrittelyä ja osaamisen kehittämisen suunnittelua osana työyksiköiden johtamista ja toiminnan kehittämistä. Koulutus sisälsi orientaatioseminaarin lisäksi kolme asiantuntijapäivää.

Ohjelmaa rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto ja Keski-Pohjanmaan liitto.

Lisätietoja
Erikoissuunnittelija Paula Kivinen

eu_lippuKP-liitto

Jaa |