Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Moniammatillinen johtaminen 2006

tekijä: anu_rantamaki — Viimeisin muutos keskiviikko 26. tammikuuta 2011, 13.49

Kohderyhmä
Koulutukseen osallistui 51 keskijohdon esimiestä Keski-Pohjanmaan keskussairaalasta, alueen kunnista ja kuntayhtymistä. Koulutuksen osallistuneet esimiehet olivat muun muassa vanhustenhuollon, päivähoidon ja hammashuollon keskijohdossa työskenteleviä sekä osastonhoitajia, perusturvajohtajia ja ylilääkäreitä.

Tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena oli tarjota osallistujille valmiuksia kehittyä omassa esimiestyössään. Erityisesti tavoiteltiin johtamisen valmiuksien syventämistä muutostilanteissa. Lisäksi osallistujille tarjottiin valmiuksia vastata henkilöstön ja alueen väestön ikääntymisen sosiaali- ja terveydenhuoltoon tuomiin haasteisiin.

Toteutus
Alueellinen terveydenhuolto -hankkeen tilaama koulutus koostui neljästä asiantuntijapäivästä sekä neljästä niihin liittyneestä puolen päivän mittaisesta workshopista. Koulutuksen teemoja olivat johtajuus, muutoksen johtaminen, ikäjohtaminen ja osaamisen johtaminen. Lisäksi järjestettiin puolen päivän mittaiset aloitus- ja päätösseminaarit. Koulutus sisälsi asiantuntijapäivien teemojen mukaiset, pääsääntöisesti ryhmätöinä toteutettuja välitehtäviä, joissa teoriaa sovellettiin käytäntöön.

Lisätietoja
Erikoisuunnittelija Paula Kivinen

Jaa |