Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

International Chydenius MBA 2005-2007

tekijä: anu_rantamaki — Viimeisin muutos keskiviikko 26. tammikuuta 2011, 13.48

International Chydenius MBA on johdon koulutusohjelma, jonka Vaasan yliopiston Levón-instituutti ja Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydenius toteuttivat yhteistyössä vuosina 2005-2007. Koulutusohjelma rakentuu Vaasan yliopiston kauppatieteelliseen ja Jyväskylän yliopiston kasvatustieteelliseen osaamiseen sekä Kokkolan yliopistokeskuksen Keski-Pohjanmaan alueen tuntemukseen.

International Chydenius MBAn näkökulmana oli kansainvälisyys, jota käsiteltiin osallistujalähtöisesti. International Chydenius MBA oli tarkoitettu Kokkolan seutukunnan yrityksissä ja kuntayhteisöissä johtamistehtävissä toimiville, joilla oli korkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto tai muu soveltuva koulutus.


Tavoitteet ja toteutus
Koulutusohjelman tavoitteena oli alueen yritysten ja organisaatioiden kansainvälistymisprosessien tukeminen. Se suoritettiin työn ohessa noin 2,5 vuodessa. Opiskelu muodostui pääsääntöisesti Kokkolassa kerran kuukaudessa pidettävistä kahden päivän lähijaksoista ja työhön liittyvistä oppimis- ja tutkimustehtävistä. Opetuksesta noin puolet järjestettiin englannin kielellä (ulkomaan osioiden opetuskieli). Oppimiseen kuului omien kokemusten pohdiskelu ja kriittinen tarkastelu sekä uusien ajatusten ja menetelmien soveltaminen omassa työssä.  International Chydenius MBA – ohjelman hyväksytysti suorittaneille Vaasan yliopiston Erikoistumisopintojen valvontalautakunta myönsi MBA-diplomin.

MBA –tutkielma on yliopistotasoinen tutkielma, joka metodiopintoineen on 100 opintopisteen laajuinen.  International Chydenius MBA koostui seuraavista osista:

Johtajana Kasvaminen – ohjelman opinnot koostuivat johtamisen perusopinnoista. Lähijaksojen sisällöt olivat Johtajuus ja esimiestyö, Johtaminen joustavissa organisaatioissa, Johtaminen ja viestintä, Organisaation kehittäminen, Toimintaympäristön muutosten hallinta ja strategisen johtamisen kehittäminen johtamisessa, Johtaminen ja talous, Johtaminen ja asiakkaat, Eurooppalainen johtamiskulttuuri sekä johtamisen perusopintojen lopputöiden esittely. Johtajana kasvaminen toteutettiin kahden päivän lähijaksoina, joiden välillä tehtiin kirjoista tai artikkelikokoelmista soveltavia oppimistehtäviä.

Syventäviä MBA – moduuleja oli kolme.  Moduulien sisällöt olivat Sisäinen yrittäjyys, organisaation kehittäminen ja osaamisen johtaminen, Uuden liiketoiminnan luominen sekä Talous ja rahoitus. Moduulit järjestettiin kahden lähipäivän jaksoissa. Kirjallisuusvaatimuksien pohjalta järjestettiin tenttejä, ryhmätenttejä ja sovellutustöitä.

Ulkomaan osiot toteutettiin kansainvälisten yhteistyöyliopistojen kanssa. Ulkomaan opintojaksoja oli yhteensä kolme, joista yksi järjestettiin Tanskassa, yksi Hollannissa ja yksi Kiinassa.

 

Rahoitus
Koulutukseen osallistuvien maksu koostui työnantajan maksamista osallistumismaksusta ja ulkomaille suuntautuvien opintomatkojen (3 kpl) matkakuluista. Koulutusohjelmaa rahoittivat Euroopan Sosiaalirahasto ja Länsi-Suomen lääninhallitus. Työnantajalta edellytettiin ennen opiskelun alkamista sitoumus osallistumismaksun maksamisesta.

 

Lisätietoja
Koulutuspäällikkö Tarja Peuranto

laaninhallituseu_lippu

Jaa |