Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Esimiesvalmennus 2007

tekijä: anu_rantamaki — Viimeisin muutos keskiviikko 26. tammikuuta 2011, 13.48

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen hallinnoiman ja Vaasan yliopiston Levón-instituutin kanssa yhteistyössä toteutetun ESR-hankemuotoisen Esimiesvalmennus -koulutuksen lähtökohtana oli tarjota esimiestyön perusasioita käsittelevää koulutusta Kokkolan seutukunnan yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioille. Hanketta toteutettiin ajalla 1.3.2007 – 31.10.2007.

Kohderyhmä
Koulutushankkeen kohderyhmänä olivat Kokkolan seutukunnan yrityksien ja julkisen sektorin johto, asiantuntijat ja avainhenkilöt sekä johto- ja esimiestehtäviin hakeutuvat henkilöt.

Tavoitteet
Koulutushankkeen tavoitteena oli antaa osallistujille lähiopetuspäivien ja välitehtävien muodossa käytännönläheistä tietoa organisaation johtamisesta ja esimiestyöstä sekä valmiuksia vastata nopeasti muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin.

Toteutus ja tulokset
Hankkeeseen osallistuvien yrityksien ja organisaatioiden osallistujamäärä oli 18. Koulutushankkeen viiden lähiopetuspäivän aikana perehdyttiin keskeisiin esimiestyöskentelyn teema-alueisiin Vaasan yliopiston Levón-instituutin asiantuntijoiden johdattamana.

Vuorovaikutteisten ja käytännönläheisten lähiopetuspäivien tuloksena hankkeeseen osallistuvat organisaatioiden esimiestehtävissä työskentelevät ja esimiestehtäviin tulevaisuudessa siirtyvät saivat toimintamalleja ja työkaluja, jotka edistävät johtamistaitoja sekä työyhteisöjen kehittymistä.

Rahoitus
Koulutusohjelmaa osarahoittivat Euroopan Sosiaalirahasto ja Länsi-Suomen lääninhallitus.

Lisätiedot
Koulutuspäällikkö Tarja Peuranto

eu_lippulaaninhallitus

Jaa |