Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Uravalmennus - tukea työnhakuun ja urasuunnitteluun

tekijä: Anu Rantamäki Viimeisin muutos keskiviikko 17. elokuuta 2016, 08.29

FootpathTAVOITE

Valmennuksen tavoitteena on osallistujien työllistyminen tai koulutukseen hakeutuminen. Valmennus vahvistaa asiakkaiden työnhaku- ja työelämävalmiuksia sekä avustaa ja tukee työnhaussa. Valmennukseen osallistuville laaditaan toteuttamiskelpoinen urasuunnitelma.

KOHDERYHMÄ

Kohderyhmän muodostavat TE -toimiston valmennukseen ohjaamat työttömät työnhakijat.

Uravalmennus koostuu
seuraavista osioista

 • Perehtyminen työmarkkinoiden tilaan
 • Työelämätietous
 • Työelämätaidot
 • Urasuunnittelu
 • Osaamisen kartoittaminen, omat vahvuudet sekä kehittämisalueet
 • Tutustumiskäynnit oppilaitoksiin ja työpaikoille
 • Sosiaaliset taidot ja ryhmätyötaidot
 • Tieto- ja viestintätekniikka
 • Yrittäjyyteen valmentaminen
 • TE-hallinnon sähköiset palvelut
 • Työhön tutustuminen

TYÖSTENTELYTAVAT

 • Erilaiset ryhmä- ja pienryhmätyöskentelymuodot
 • Henkilökohtainen valmennus ja ohjaus
 • Etätyöskentely
 • Palvelukokonaisuus voi sisältää lyhyen työelämän tutustumisjakson

ETUUDET

Uravalmennuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta.

MILLOIN?

Vuonna 2016 useita ryhmiä erilaisille kohderyhmille, mm. aikuiset ammatinvaihtajat, koulutetut maahanmuuttajat, korkeakoulutetut ja ammattitaidottomat nuoret. Kysy lisätietoja!

MISSÄ PALVELU TOTEUTETAAN?

Palvelun toteuttajana toimii Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Työskentely  tapahtuu yliopistokeskuksen tiloissa osoitteessa Talonpojankatu 2 B, Kokkola.

MITEN PALVELUUN HAKEUDUTAAN?

Palveluun hakeudutaan Pohjanmaan TE-toimiston kautta:

Työlinjan henkilöasiakasneuvonta
ma-to klo 8–17, pe klo 10–17                  
0295 020 700

Yhteyshenkilö Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa:

Paula Kivinen, koulutuspäällikkö

Linkki palautelomakkeeseen tässä.

Linkki esitietolomakkeeseen tässä.

TE-palvelutelylogo

Jaa |