Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

AgriBisnes II - tutkiva kehittäminen kilpailukyvyn edellytyksenä

tekijä: Anu Rantamäki Viimeisin muutos perjantai 08. joulukuuta 2017, 11.04

 Johdon laskentatoimi -moduli, 15 op, käynnistyy 29.1.2018 ja mukaan mahtuu vielä. Kysy!

Tutustu AgriBisneksen erityiskysymyksiä -luentosarjaan täältä.

AgriBisnes II ‐koulutus

  • AgriBisnes II -koilutuskokonaisuus alkoi syksyllä 2016  ja jatkuu keväälle 2018 saakka. 
  • kehittää maatalousyrittäjien liiketoiminta ja johtamisosaamista
  • edistää verkostoitumista ja parantaa kilpailukykyä
  • tarjoaa tuoretta tietoa ja tutkimustuloksia liiketoiminnan eri osaalueilta.

AgriBisnes II on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Vaasan yliopiston Levón-instituutin ja KeskiPohjanmaan aikuiskoulutuksen yhteistyössä toteuttama koulutus maatalousyrittäjille. Koulutusohjelmaa rahoittavat Pohjanmaan ELYkeskus, KeskiPohjanmaa, MannerSuomen maaseudun kehittämisohjelma 20142020.

Tavoitteet

  • Maatalousyritysten jatkuvuuden, kasvun sekä kannattavuuden tukeminen ja maatalousyritysten kehittäminen tulevaisuuden haasteita vastaavaksi
  • Luoda mahdollisuuksia maaseutuyrittämisen eri toimialojen väliselle vuorovaikutukselle, sekä uusien verkostojen ja rakenteiden syntymiselle
  • Kehittää osallistujien strategista ajattelukykyä tulevaisuuden haasteiden hahmottamiseksi ja muutosvalmiuden lisäämiseksi
  • Tukea yritysten markkinamahdollisuuksien laajentumista ja edellytyksiä menestyä kansainvälistyvillä markkinoilla

Kenelle

Marion Perttula osallistui ensimmäiseen AgriBisnes-koulutukseen. Lue hänen tarinansa!

AgriBisnes II - koulutus on suunnattu Keski-Pohjanmaan  alueella maatalouden (maito, liha, peruna yms., metsä ja turkis) parissa toimiville yrittäjille.

Koulutuksen toteutus

Kaksivuotinen koulutus sisältää 37 lähiopetuspäivää (keskimäärin kaksi lähiopetuspäivää kuukaudessa), sisältäen ulkomaanosion ja on laajuudeltaan 45 opintopistettä. Opetusmenetelminä ovat luennot, case opetus ja ryhmätyöt ja keskustelut. Olennaisen osan oppimista muodostaa omien kokemusten pohdiskelu ja kriittinen tarkastelu sekä uusien ajatusten ja menetelmien soveltaminen omassa työssä. Koulutus ei sisällä perinteisiä kirjatenttejä.

Lisäksi AgriBisnes II -hanke toteuttaa 2-3 ajankohtaisseminaaria, johon on alueen kaikilla maatalousyrityksillä avoin pääsy.

Sisältö ja aikataulu

Koulutus käynnistyy 3.10.2016 ja päättyy kesäkuussa 2018.

AgriBisnes II -koulutus sisältää neljä kokonaisuutta:Ruohoa

 • Johtajuus, 5 op - aloitus syksyllä 2016
 • Tavoitteista tulokseen (Strateginen johtaminen), 15 op
 • AgriBisneksen erityiskysymyksiä, 10 op - sisältää ulkomaan opintomatkan
 • Johdon laskentatoimi, 15 op - päättyy kesällä 2018

Ajankohtaisseminaarit

Tulosta tästä alustava sisältö ja aikataulu (muutokset mahdollisia).

Hakeminen

AgriBisnes II - koulutukseen valitaan 15 kasvuun ja kehittämiseen sitoutunutta maatalousyritystä Keski-Pohjanmaalta. Osallistujien valintaprosessin yhteydessä kartoitetaan hake­neiden maatalousyritysten kasvu- ja kehittymishalukkuus ja/tai suunnitelmat sekä arvioidaan valmius sitoutua pitkä­kestoiseen kehittämisprosessiin.

Haku on päättynyt, mutta ryhmässä on vielä muutama paikka vapaana. Hae mukaan täyttämällä sähköinen lomake: Hakulomakkeeseen pääsee tästä.

Lomakkeen lähettämisen jälkeen tulosta sitoumuslomake, täytä se ja lähetä

 • postilla: Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Kauppatieteiden yksikkö/Agribisnes, PL 567, 67701 Kokkola
 • tai skannattuna sähköpostilla: paula.kivinen@chydenius.fi

Huomioithan, että hakemus on sitova.

Ajankohtaisseminaarit

Koulutusohjelman sisältämiin ajankohtaisseminaareihin on alueen muilla maatalousyrityksillä avoin pääsy. Lue lisää tilaisuuksista täältä.

Osallistumismaksu

AgriBisnes II -koulutusohjelmaan osallistuvien maatalousyritysten osallistumiskustannukset koostuvat enimmillään 2 000 euron (alv. 0%, osallistumismaksu ei sisällä eikä siihen lisätä arvonlisäveroa) osallistumismaksusta, ulkomaanosion matkustuskustannuksista ja opiskeluun käytetystä työajasta. Osallistumismaksua pienentää avoimista seminaareista kerätyt muiden osallistujien osallistumismaksut ja pienennys huomioidaan viimeisessä erässä. Osallistumismaksu laskutetaan kolmessa erässä.

Osallistujilta edellytetään ennen opiskelun alkamista sitoumus osallistumismaksun maksamisesta.

Ajankohtaisseminaarien osallistumismaksu koulutuksen ulkopuolisille osallistujille vahvistuu myöhemmin.

Lisätietoja

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius: Paula Kivinen ja Anu Rantamäki 

Vaasan yliopisto, Levón-instituutti: Mikael Hallbäck, mikael.hallback@uva.fi, p. 029 449 8289

Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus: Ulla Kauppila, ulla.kauppila@kpedu.fi, p. 044 725 0853

maaseuturahastoPohjanmaan-ELY

AgriBisnes I - ryhmä teki opintomatkan pohjois-Italiaan. Alla kuvia reissusta.

italia2

italia3

italia1

Jaa |