Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

AgriBisneksen erityiskysymyksiä

tekijä: Anu Rantamäki Viimeisin muutos tiistai 21. marraskuuta 2017, 15.09

 

AgriBisneksen erityiskysymyksiä -luennot ovat kaikille avoimia!
Ilmoittaudu tästä.

 

AgriBisneksen erityiskysymyksiä
Kuvaa klikkaamalla pääset tulostamaan ohjelman.
AgriBisneksen erityiskysymyksiä -luentosarja on osa AgriBisnes II -koulutuskokonaisuutta ja ne ovat avoimia kaikille kiinnostuneille.

Valitse teemat ja ilmoittaudu. Voit osallistua yhteen tai vaikka kaikkiin.

Aikataulu ja sisällöt:

 

Työturvallisuus ja varhaisen puuttumisen keinot tuotantotilalla

 • 11.12.2017 klo 9.00-15.30
 • Koulutuspäällikkö, KTM Ulla Kauppila
 • Päivän tavoitteena on perehtyä työturvallisuuslainsäädäntöön ja sen soveltamiseen tuotantotilalla, työsuojelun järjestämiseen työpaikalla ja hyvinvoinnin tekijöihin. Erityisesti perehdytään työantajan vastuisiin ja oikeuksiin työsuojelun ja –hyvinvoinnin näkökulmasta. Tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää roolinsa ja toimintansa sekä oman että työntekijänsä hyvinvoinnin edistäjänä ja työturvallisuusriskien ehkäisijänä sekä osaa käyttää varhaisen puuttumisen mallia tehokkaasti.

  Päivän jälkeen osallistuja osaa kartoittaa oman tuotantotilan riskitekijät, tehdä työsuojelusuunnitelman sekä varhaisen tuen puuttumisen mallin omalle tuotantotilalle. Lisäksi hän ymmärtää oman hyvinvointinsa ja jaksamisensa yhteyden työturvallisuuden riskeihin.

Työoikeutta tuottajille

 • 12.12.2017 klo 9.00-15.30
 • Lehtori Mika Kärkkäinen
 • Tavoitteena on työoikeuden keskeisten säädösten läpikäyminen käytännönläheisesti ja tuotantotilan näkökulmasta katsottuna. Lisäksi tavoitteena on käydä läpi osapuolten keskeiset oikeudet ja velvollisuudet sekä työsopimuksen päättämismenettely. Mika Kärkkäinen jakaa myös vinkkejä työsuhteen ongelmatilanteisiin ja niistä selviytymiseen. Lisäksi koulutuspäivässä varmistetaan, että työsuhteen päättämistilanteissa toimitaan lain edellyttämällä tavalla ja näin vältetään kalliiksi tulevat riidat ja oikeudenkäynnit.

Paikka

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Talonpojankatu 2b, Kokkola

Hinta ja ilmoittautuminen

Osallistumismaksu 95 €/pvä (alv. 0%, osallistumismaksu ei sisällä eikä siihen lisätä arvonlisäveroa). Hinta sisältää päivämateriaalin ja aamu- ja iltapäiväkahvit. Paikkoja on rajoitetusti.

Linkki ilmoittautumislomakkeeseen tässä. Voit myös ilmoittautua puhelimella Anu Rantamäelle, 040 8247012

Lisätietoja

Paula Kivinen ja Anu Rantamäki

AgriBisnes II on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Vaasan yliopiston Levón-instituutin ja KeskiPohjanmaan aikuiskoulutuksen yhteistyössä toteuttama koulutus maatalousyrittäjille. Koulutusohjelmaa rahoittavat Pohjanmaan ELYkeskus, KeskiPohjanmaa, MannerSuomen maaseudun kehittämisohjelma 20142020. AgriBisnes II - hankkeeseen pääset tutustumaan täältä.

 

Menneet päivät:

Ympäristökysymykset ja tuoteturvallisuus

 • 9.10.2017 klo 10.30 -15.30
 • Dosentti Liisa Pietola, MTK:n ympäristöjohtaja
 • Päivän tavoitteena on ymmärtää oman liiketoimintansa kannata keskeisimmät ympäristökysymykset sekä niiden haasteet sekä osaa toimia omassa toiminnassaan siten, että ehkäisee ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa, sekä ehkäisee ja vähentää päästöjä sekä poistaa pilaantumisesta aiheutuvia haittoja sekä osaa torjua oman toimintansa näkökulmasta ympäristövahinkoja.

  Lisäksi tavoitteena on ymmärtää mitä tuoteturvallisuus tarkoittaa oman liiketoiminnan kannalta. Koulutuspäivässä luodaan katsaus riskienhallintajärjestelmään sekä toiminnan luotettavuuteen ja läpinäkyvyyteen koko tuotantoketjun kannalta. Koulutuspäivän jälkeen osallistuja osaa hyvien käytäntöjen lisäksi pääpiirteissään suomalaisen elintarvikelainsäädännön ja viranomaisvalvonnan keskeiset periaatteet kuten omavalvonta, hygieniapassi, jäljitettävyysvaatimukset sekä pakkausmerkinnät.

Eettisyys ja kestävä kehitys tuotantoyrityksessä

AgriBisnes III - utveckla ditt affärskunnande startar i januari
 • 10.10.2017 klo 9.00-15.30
 • Tutkimusprofessori, MMT Sirpa Kurppa
 • Tavoitteena on perehtyä tuotantotilan eettiseen ja kestävän kehityksen tuotannon perusperiaatteisiin. Tavoitteena on ymmärtää oman liiketoimintansa näkökulmasta kestävän kehityksen ja eettisen tuotannon merkitys ja asiat, joilla voi vaikuttaa näihin.

  Tärkeitä näkökulmia, jonka kautta perehdytään erityisesti kestävään kehitykseen luonnonvara-alalla, ovat ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Eettisessä tuotannossa keskitytään erityisesti eläinten hyvinvoinnin tekijöihin sekä luomutuotantoon. Päivän jälkeen osallistuja osaa määritellä oman liiketoimintansa näkökulmasta ympäristöön kohdistuvat kuormitustekijät sekä ne paikalliset erityispiirteet ja alueen omaleimaisuuteen liittyvät liiketoiminnan tekijät, joita voi hyödyntää liiketoiminnassa.

Tuotantotilan brändi ja imago

 • 20.11.2017 klo 9.00-15.30
 • Dosentti, KTT Pirjo Vuokko
  • Miksi ja miten markkinoida ja luoda hyvää mielikuvaa?
  • Mitä markkinointiajattelu on ja mihin sitä tarvitaan?
  • Markkinointia arkipäivässä
  • Hyvän mielikuvan merkitys 

Tuottajan mediasuhteet

 • 21.11.2017 klo 9.00-15.30
 • Yrittäjä Terttu Karhumaa
  • Ulkoinen viestintä
  • Olet sanoma itsestäsi/yrityksestäsi/toimialastasi
  • Esiintymistaidot/hyvä esiintyjä
  • Miten kohtaan toimittajan?
  • Mitä kannattaa huomioida haastattelussa?
  • Haastattelun toimivuus -(video)
  • Kriisiviestintää-mitä se on, miten meillä on siihen varauduttu?

 

 

maatalousrahasto logo elylogo

Jaa |